Kvarnar

Optimera dina kvarnar

När du väljer att styra dina kvarnar med CG:s lösningar får du en effektiv, tillförlitlig och användarvänlig drift. Skadeproblem och stilleståndstid undviks, underhållsbehovet minskar och energianvändningen minimeras.

Optimerad drift minimerar energikostnaderna

Emotrons frekvensomriktare erbjuder avsevärda energibesparingar genom att reglera driften av kvarnarna baserat på aktuellt behov. Motorvarvtalet anpassas löpande efter materialets storlek och typ, och matningshastigheten anpassas efter variationer i lasten.
Bristande effektivitet på grund av exempelvis trasig eller sliten utrustning upptäcks omedelbart. Genom att åtgärder kan vidtas innan något händer sparas energi och oplanerade stopp kan undvikas.

Mindre underhåll och hög effektivitet

Emotrons mjukstartare säkerställer smidiga starter och stopp för mindre mekanisk påfrestning. Lägre startström gör det möjligt att välja mindre säkringar och mindre kostsamma kablar. Det innebär lägre kostnader för underhåll, installation och energi.

Även en tungt lastad kvarn kan enkelt startas genom att öka vridmomentet. Den inbyggda bromsfunktionen ger snabba stopp utan att några mekaniska bromsar behövs. Det ger ökad effektivitet och säkerhet.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina kvarnar och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter förhindrar att skador uppstår om material hamnar i kvarnen som kan skada den.

Den unika tekniken för beräkning av motoraxeleffekten upptäcker omedelbart över- och underlastsituationer inom hela varvtalsintervallet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare