Transportörer

Effektiv och tillförlitlig styrning av transportörer

För transportörer krävs tillförlitlig styrning så att rätt mängd material tillförs och avlägsnas från processen i rätt tid. CG:s lösningar ger optimal matningshastighet genom total kontroll över motorhastigheten. Direkt momentreglering används för att hantera behov av höga startmoment.

Rätt hastighet i rätt tid

Med en frekvensomriktare från Emotron får du alltid rätt matningshastighet genom att motorvarvtalet anpassas. De garanterar optimal drift, oavsett vilken mängd och typ av material det gäller, vilket minimerar energiförbrukning och slitage. Frekvensomriktaren kan också ställas in för att mata transportören bakåt vid överlast eller stopp.

Effektivitet med direkt momentreglering

Med direkt momentreglering kan du hantera snabba belastningsförändringar och inledande belastningstoppar, vilket minskar mekaniska påfrestningar och förhindrar avbrott och falska blockeringar. En tungt lastad transportör kan startas effektivt genom att hela motorkapaciteten kan utnyttjas direkt, även från stillastående. Samtidigt minimeras startströmmen och därmed de mekaniska påfrestningarna, vilket ger lägre installations- och energikostnader.

Förhindrar skador och stilleståndstid

En inbyggd belastningsvakt skyddar processen från skador och ineffektivitet. Alla avvikelser från de angivna belastningsnivåerna leder till en varning eller ett snabbt men kontrollerat stopp, till exempel om ett band går sönder eller överlastas eller om en skruvtransportör blockeras. Stilleståndstid och energislöseri minimeras.