Kranar

Lätta på lasten för din kran

Styr kranen med CG:s drivlösningar för minimerade cykeltider, mindre mekaniska påfrestningar och ökad säkerhet. Direkt momentreglering och unika kranfunktioner garanterar optimerad drift.

Hög dynamik för noggrann styrning

Emotron VFX frekvensomriktare med kranoptionskort utgör basen för vårt krankoncept. Effektintervall på 0,55–3 000 kW. Det IP54-klassade metallhöljet gör installationen kostnadseffektiv och möjliggör direkt momentreglering och därmed hög precision och effektivitet. Kranfunktionerna innefattar styrspaksgränssnitt, mekanisk bromsstyrning, gränslägesstyrning, säkerhetsfunktioner och fältförsvagningsdrift för lyftverk. Återmatningsenheter med Active Front End kan användas för att förbättra energieffektiviteten.

Komplett drivsystemskoncept

CG erbjuder en komplett lösning till skillnad från andra leverantörer där extern utrustning krävs. Standardiserade styrningspaket ger enkel och kostnadseffektiv installation och driftsättning. Vi kan leverera transformator, motor, frekvensomriktare och skåp, och tar fullt ansvar från konstruktion till installation och driftsättning. Eftermontering kan se till att din kran fungerar utmärkt i ytterligare 15–20 år.

Samtidig gripning och lyftning

CG:s gripskopestyrning med fyra linor gör manövreringen mjuk och precis, och sparar därmed såväl underhållskostnader som cykeltider. Lyftrörelsen blir snabb och smidig eftersom den kan inledas med gripskopan i öppet läge. Konfigurering och installation blir enkel tack vare en standardiserad plug-and-play-lösning. Krokdrift kan skötas i samma system.

Längre livstid för kranhjulen

Rälsmonterade traverskranar utsätts för stort slitage. Minsta synkroniseringsfel mellan de olika hjulparen innebär risk för att hjulflänsarna kommer i kontakt med skenorna. Den enkla lösningen på detta problem är CG:s elektroniska flänsstyrning, en standardiserad plug-and-play-lösning som synkroniserar hjulen fullständigt så att kranen rör sig parallellt med rälsen. Underhållskostnader och bullernivå reduceras, och hjulens livslängd ökar väsentligt.

Fallstudier