Blandare

Effektivitet plus säkerhet

När du väljer att styra dina blandare med CG:s lösningar får du en effektiv, tillförlitlig och användarvänlig drift. Skadeproblem och stilleståndstid undviks, underhållsbehovet minskar och energianvändningen minimeras.

Energibesparingar och högre produktkvalitet

Emotrons frekvensomriktare erbjuder avsevärda energibesparingar genom att reglera driften av blandarna baserat på aktuellt behov. Motorvarvtalet anpassas löpande efter viskositetsnivån. Bristande effektivitet på grund av till exempel ett skadat blad upptäcks omedelbart. Genom att åtgärder kan vidtas innan något händer sparas energi och oplanerade stopp kan undvikas.
Du kan också förlita dig på att systemet klarar att avgöra när blandningsprocessen är slutförd och viskositeten på rätt nivå. Detta tryggar en hög produktivitet och produktkvalitet.

Smidig drift reducerar underhållsbehovet

Emotrons mjukstartare säkerställer smidiga starter och stopp för mindre mekanisk påfrestning. Lägre startström gör det möjligt att välja mindre säkringar och mindre kostsamma kablar. Det innebär lägre kostnader för underhåll, installation och energi.
En lastad blandare kan enkelt startas genom att öka vridmomentet. Den inbyggda bromsfunktionen ger snabba stopp utan att några mekaniska bromsar behövs. Det ger ökad effektivitet och säkerhet.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina blandare och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter förhindrar att skador uppstår om material hamnar i blandaren som kan skada den, eller om axeln börjar oscillera.
Den unika tekniken för beräkning av motoraxeleffekten upptäcker omedelbart över- och underlastsituationer inom hela varvtalsintervallet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare.