Pumpar

 

Säkra flödet och spara energi

När du väljer att styra dina pumpar med CG:s lösningar får du en effektiv, tillförlitlig och användarvänlig drift. Skadeproblem och stilleståndstid undviks, underhållsbehovet minskar och energianvändningen minimeras.

Tillförlitlig och effektiv drift sparar energi.

CG:s frekvensomriktare erbjuder dessutom avsevärda energibesparingar genom att driften löpande anpassas efter det aktuella behovet. Ytterligare energi sparas tack vare den automatiska pumprensnings- och pausfunktionen som stoppar motorn när den inte behöver köras för att bibehålla trycket.
Du kan ställa in parametrarna i enlighet med de enheter som används i dina egna processer, till exempel m³/s. eller bar, vilket gör övervakningen säker och enkel. Upp till sju pumpar kan styras med en frekvensomriktare, utan varken PLC eller annan extern utrustning.

Smidig drift utan tryckslag

Mjukstartare från CG ger radikalt mindre startströmmar, och därmed också mindre hydrauliska och mekaniska påfrestningar på rörledningar och packningar. Momentregleringen ger otroligt mjuka starter med konstant acceleration. Säkringar och kablage av mindre dimensioner kan användas, vilket även minskar energi- och installationskostnaderna.
Linjära stopp eliminerar risken för tryckslag, utan behov av kostsamma motorstyrda ventiler som minskar tryckstötarna. Start- och stoppnivåerna kan styras genom en analog givare ansluts direkt till mjukstartaren. Ingen PLC behövs.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina pumpar och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter förhindrar skador och ineffektivitet – till exempel om en rörledning blockerats, en ventil inte öppnats helt eller om pumpen körs torr.

Detta är möjligt tack vare en unik teknik för beräkning av motoraxeleffekten. Eventuella över- och underlastsituationer upptäcks direkt, över hela varvtalsområdet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare.

Fallstudier