Hissar

Snabbhet, säkerhet och komfort

Snabbhet, säkerhet och komfort är viktiga faktorer i alla hissystem. Genom att välja CG:s drivsystem för dina hissar får du optimerad drift, oavsett hissarnas storlek, motortyp och drivteknik.

Komplett sortiment för alla hissar

CG:s drivsystem är utformade för att passa både nya och moderniserade hissystem. De fungerar med både växlade och oväxlade vinschar med asynkron eller synkron motorteknik. De kan installeras i ett maskinrum eller direkt i hisschaktet.

Våra hisslösningar uppfyller de högst ställda kraven på snabbhet, säkerhet och komfort. Produktserien omfattar frekvensomriktare på upp till 132 kW och digitala omriktare på upp till 90 kW.

Exakt styrning av hastighet och position

Hissar som startar och stannar mjukt, utan ryckiga rörelser, snabb och smidig acceleration enligt en S-kurva och bromsar in för exakt placering vid alla avsatser bidrar till komfortabel och säker drift. Allt detta uppnås genom ytterst noggrann varvtals- och momentreglering i perfekt samspel med de mekaniska bromsarna.
Låga ljudnivåer och minimala vibrationer bidrar till en bekväm hissfärd.

Plug-and-play-lösningar sparar tid

Våra unika plug-and-play-lösningar minimerar installationstiden. Du kan beställa drivsystemen fullt driftklara inklusive parameterinställningar som passar för den aktuella motorn och specifikationerna för din hiss, till exempel hastighet och hjuldiameter.

Fallstudier