Sågar

 

Effektiv och säker sågdrift

Sågar kan behöva stoppas snabbt av säkerhets- eller produktivitetsskäl. CG:s mjukstartare har avancerad inbromsningsteknik som eliminerar behovet av dyra, utrymmeskrävande externa bromsar. Det innebär lägre kostnader för investeringar och underhåll.

Snabba stopp utan mekaniska bromsar

Den inbyggda vektorbromsen i mjukstartare från Emotron gör att du kan stoppa sågen snabbt och säkert utan mekaniska bromsar. För bandsågar eller sågar som måste kunna stoppas mycket snabbt använder du den inbyggda motströmsbromsen för snabba, säkra stopp. 

Inbyggd belastningsvakt förhindrar skador

Momentregleringen hos mjukstartare från Emotron minimerar startströmmen, minskar de mekaniska påfrestningarna och förlänger utrustningens livslängd. Mindre kablar och säkringar kan användas vilket minskar energi- och installationskostnaderna. Den inbyggda belastningsvakten förhindrar skador och håller uppe effektiviteten. Alla avvikelser från de angivna belastningsnivåerna leder till en varning eller ett snabbt men kontrollerat stopp. Du kan lita på att utrustningen alltid fungerar, effektivt och tillförlitligt.