Kompressorer

Energieffektiv och tillförlitlig kompressordrift 

CG säkerställer att kompressordriften kontinuerligt anpassas efter behov, vilket minimerar energianvändning och slitage. Bristande effektivitet på grund av luftläckage eller att kompressorn går på tomgång upptäcks omedelbart.

Tillförlitlig och effektiv drift sparar energi.

Emotrons frekvensomriktare anpassar kontinuerligt flöde och tryck till önskad nivå vilket sparar energi och minimerar slitaget. Bristande effektivitet på grund av sliten utrustning, luftläckage eller att kompressorn går på tomgång upptäcks omedelbart.

Du kan ställa in parametrarna i enlighet med de enheter som används i dina egna processer, vilket gör övervakningen enklare och säkrare. Upp till sju kompressorer kan styras utan varken PLC eller annan extern utrustning.

Mjuka starter minskar de mekaniska påfrestningarna

Emotrons mjukstartare reducerar startströmmarna avsevärt, vilket minimerar de mekaniska påfrestningarna samtidigt som du kan välja mindre säkringar och mindre kostsamma kablar. Det innebär lägre kostnader för energi, installation och underhåll.

Den inbyggda momentregleringen gör att du kan starta mjukare med konstant acceleration. Detta innebär bättre processreglering och mindre underhåll. Kompressorn kan köras vid lågt varvtal för att verifiera fri rotation före starten.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina kompressorer och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter, som även finns inbyggda i våra andra produkter, förhindrar skador och ineffektivitet genom att utfärda varningar eller stoppa processen, till exempel om kylmedel tränger in till kompressorns skruv.

Detta är möjligt tack vare en unik teknik för att beräkna motoraxeleffekten. Eventuella över- och underlastsituationer upptäcks direkt, över hela varvtalsområdet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare.