Krossar

Full effekt när du behöver den

CG:s lösningar anpassar driften av dina krossar efter materialets storlek och typ. Även en tungt lastad kross kan enkelt startas genom ökning av vridmomentet. Den inbyggda bromsfunktionen ger snabba stopp utan att några mekaniska bromsar behövs.

Optimerad drift minimerar energikostnaderna

Emotrons frekvensomriktare erbjuder avsevärda energibesparingar genom att reglera driften av krossen baserat på aktuellt behov. Matningens hastighet anpassas löpande efter krossens lastvariationer. Med direkt momentreglering kan du hantera snabba belastningsförändringar och inledande belastningstoppar, vilket förhindrar avbrott och falska blockeringar. En tungt lastad kross kan startas effektivt genom att utnyttja hela motorkapaciteten, även direkt från stillastående.

Eventuell ineffektivitet upptäcks omedelbart, till exempel om en matare gått sönder, ett par käftar har blivit utslitna eller om materialet håller på att ta slut. Genom att åtgärder kan vidtas innan något händer sparas energi och oplanerade stopp kan undvikas.

Mindre underhåll och hög effektivitet

Emotrons mjukstartare säkerställer smidiga starter och stopp för mindre mekanisk påfrestning. Lägre startström gör det möjligt att välja mindre säkringar och mindre kostsamma kablar. Det innebär lägre kostnader för underhåll, installation och energi.

Även en tungt lastad kross kan enkelt startas genom ökning av vridmomentet. Den inbyggda bromsfunktionen ger snabba stopp utan att några mekaniska bromsar behövs. Det ger ökad effektivitet och säkerhet.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina krossar och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter förhindrar skador, till exempel om blockeringar uppstår.

Den unika tekniken för beräkning av motoraxeleffekten upptäcker omedelbart över- och underlastsituationer inom hela varvtalsintervallet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare.