Service & support

Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar också om hur trygg man känner sig när man vet att allt fungerar effektivt och att vi finns här för att hjälpa dig om det behövs. Vi ser till att du kan lägga din energi på rätt saker.

Läs om hela vårt serviceerbjudande

Reparationer

Snabb service minimerar stilleståndstiden

Snabb och tillförlitlig service är av största vikt för att hålla dina processer igång. En stor del av vårt arbete ägnas åt att förvärva de kunskaper och erfarenheter som gör att vi kan analysera din situation och hitta bästa möjliga lösning.

Kontakt

Service & Support

+46 42 16 99 03

service.se@cgglobal.com

Service på plats

Service på plats kan avse driftsättning, underhåll, felavhjälpning och reparation av utrustning på plats vid din anläggning. Servicekontrakt kan upprättas för kritiska processer som kräver garanterad tillgänglighet.

Driftsättning

Underhåll

Utökad garanti

Verkstadsreparationer

Våra tekniker erbjuder kvalificerade och snabba verkstadsreparationer av dina CG-produkter. För utrustning som visar sig vara omöjlig eller olämplig att reparera kan vi i de flesta fall erbjuda utbytesprodukter. När du returnerar CG-utrustning för verkstadsreparationer, använd blanketten 'Returblankett för reparation' vars länk du hittar här ovanför.

Reparationer

Utbytesutrustning

Snabb leverans av reservdelar och utbytesutrustning hjälper till att minska kostsam stilleståndstid. Vi håller enheter tillgängliga under produkternas livslängd och så länge det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Uthyrning

Utbildning

För bästa användning i din process

Genom att lära dig mer om hur Emotrons produkter fungerar, kan du använda dem på bästa sätt i din process. Om du förstår de möjligheter som finns kan du också optimera driften och minska kostnaderna.

Utbildningspaket

Utbildningskontakt

Iréne Josefsson

+46 42 16 99 82

+46 706 10 69 82

E-mail

Teoretisk och praktisk utbildning

Våra utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska övningar och leds av våra produktspecialister. De täcker områden som funktionalitet, installation, driftsättning och felsökning. Målgruppen är operatörer, installatörer, servicetekniker och annan personal som hanterar Emotron-produkter.

Vårt applikationscenter erbjuder också möjligheten att simulera exempelvis fläkt- och kranstyrning.

Kurser utformade för just ditt företag

Vi anordnar även kundspecifika utbildningar, antingen hos Emotron eller hos dig. På så sätt kan vi fokusera på hur du kan använda produkterna så effektivt som möjligt i din speciella tillämpning.

Du är välkommen att kontakta oss för att få erbjudanden om kurser skräddarsydda efter dina behov.