Centrifuger

Energieffektiva centrifuger

CG:s frekvensomriktare erbjuder ytterst energieffektiv och tillförlitlig drift. De kan köras utan bromsmotstånd, vilket innebär att den energi som bromsmotorn producerar kan återanvändas av drivmotorn.

Drivmotor och bromsmotor

Dekantercentrifuger används ofta för avvattning av slam vid reningsverk. Centrifugen består av en trumma och en skruvtransportör som roterar oberoende av varandra med upp till 3 600 varv/minut, beroende på vilken typ av maskin och slam det handlar om.
Avvattning sker genom att slammet slungas ut genom hålen, mot trummans ytterväggar. För processen används två elmotorer, en som driver trumman och en som bromsar skruvtransportören till lämplig hastighet.

Bromsenergi återanvänds

Den energi som produceras vid inbromsning omvandlas vanligen till värme som avleds via bromsmotstånd. CG:s lösning innebär i stället att energin kan återanvändas. Tack vare de två Emotron-frekvensomriktarna som är sammankopplade med en gemensam DC-länk går energin från bromsmotorn direkt till drivmotorn. Detta minskar behovet av att hämta energi från elnätet, och kostnaden för bromsmotstånd sparas in.

Fallstudier