Blåsmaskiner

Rätt mängd luft

CG säkerställer att driften av blåsmaskinen löpande anpassas efter effektuttaget, till exempel så att korrekt syrenivå kan bibehållas i en vattenreningsprocess. Energiförbrukning och underhåll minimeras.

Effektiv drift sparar energi

Emotrons frekvensomriktare anpassar kontinuerligt flöde och tryck till efterfrågad nivå för minimalt slitage och maximala energibesparingar. Bristande effektivitet på grund av igensatta filter, slitna remmar eller delvis öppna spjäll upptäcks omedelbart. Du kan ställa in parametrarna i enlighet med de enheter som används i dina egna processer, vilket gör övervakningen enklare och säkrare.

Mjuka starter minskar de mekaniska påfrestningarna

Emotrons mjukstartare reducerar startströmmarna avsevärt, vilket minimerar de mekaniska påfrestningarna samtidigt som du kan välja mindre säkringar och mindre kostsamma kablar. Det innebär lägre kostnader för energi, installation och underhåll. Den inbyggda momentregleringen möjliggör mjukare starter med konstant acceleration. Detta innebär bättre processreglering och mindre underhåll.

Skydd mot skador och stilleståndstid

CG erbjuder effektivt skydd för dina blåsmaskiner och minskar därmed kostnaderna för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter, som även finns inbyggda i våra andra produkter, förhindrar skador och ineffektivitet genom att utfärda varningar eller stoppa processen. Detta är möjligt tack vare en unik teknik för beräkning av motoraxeleffekten. Eventuella över- och underlastsituationer upptäcks direkt, över hela varvtalsområdet. Eftersom motorn används som sin egen givare behövs inga kostsamma och servicekrävande externa givare.