Fläktar

Frisk luft med minsta möjliga insats

Med CGs lösningar blir dina fläktar effektiva, tillförlitliga och användarvänliga. Skador och stillestånd undviks, underhållet blir mindre och energiförbrukningen minimeras.

Tillförlitlig och effektiv drift sparar energi

Emotron frekvensomriktare ger tillförlitlig fläktdrift och full kontroll över processen. Minskat underhåll och stora energibesparingar uppnås tack vare att driften kontinuerligt anpassas till behovet, och du har alltid rätt flöde/tryck.

Sänkt verkningsgrad på grund av igensatta filter eller ett spjäll som inte är helt öppet upptäcks omedelbart. Ingen energi går förlorad och oplanerade stopp förhindras. Parametrarna kan ställas in i dina egna processenheter, till exempel m3/s eller bar, vilket gör övervakningen enklare och säkrare.

.

Mjuka starter minskar mekanisk belastning

Emotron mjukstartare minskar startströmmen väsentligt. Momentreglering ger extra mjuka starter med konstant acceleration. Du kan använda mindre säkringar och kablar och får fördelar som lägre energi- och installationskostnader.

Start av en fläkt som roterar åt fel håll på grund av drag kan få säkringar att lösa ut. Emotron mjukstartare garanterar rätt rotationsriktning och funktion före drift med fullt varvtal. Rotationsriktning vid start kan styras, till exempel för en tunnelfläkt i händelse av brand.

Skydd mot skador och stillestånd

CG erbjuder effektivt skydd för dina fläktar, vilket betyder lägre kostnader för underhåll och stillestånd. Våra axeleffektvakter, som också är inbyggda i våra övriga produkter, förhindrar skada och nedsatt verkningsgrad. Det kan till exempel handla om ett igensatt filter, en avsliten fläktrem eller ett spjäll som inte är helt öppet.

Detta görs med en unik teknik för att beräkna axeleffekt. Över- eller underlastsituationer detekteras omedelbart, över hela varvtalsområdet. Tack vare att motorn används som givare behövs inga dyra och servicekrävande externa givare.

Fallstudier