Emotron reglerar Vitens djupbrunnspump med mindre energi

Vitens är Nederländernas största dricksvattenleverantör med 5,4 miljoner kunder i provinserna Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland och Utrecht, och har dessutom ytterligare 20 miljoner kunder i andra länder över hela världen. Deras uppdrag är att garantera att dricksvattnet alltid är rent, oavsett tid och plats – ett mål de hela tiden klarar, och överträffar!

Rent vatten på ett energieffektivt sätt

Strävan efter effektivitet

Vitens kunder tar numera sitt friska prisvärda dricksvatten för givet, men det är inte helt enkelt att leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Dricksvatten transporteras oftast långa sträckor och passerar många anhalter på väg till kundens vattenkran, bland annat pumpar, filter och magasin. Detta måste naturligtvis fungera tillförlitligt och felfritt, något som kräver en hel del energi.

Krävande driftsförhållanden

För att kunna sänka energiförbrukningen började Vitens söka en effektivare lösning för att reglera djupbrunnspumparnas flöde, än med de ventiler man hittills använt. Det var ingen enkel uppgift eftersom deras utrustning måste kunna fungera i tämligen krävande miljöer, ofta förknippade med utmaningar som fukt, smuts, sand, stora temperatursvängningar och utrymmesbrist. Eventuella nya lösningar måste kunna klara av allt sådant.

Vitens kontaktade CG Drives & Automation som är välkända för sin industriella teknik som klarar krävande miljöer. Kunde möjligen CG erbjuda en lösning som klarar krävande förhållanden av denna typ? Skulle de dessutom kunna erbjuda en lösning som gav Vitens möjlighet att styra sina pumpstationer till en betydligt lägre kostnad? CG föreslog en testinstallation av en enda pump vid pumpstationen Fledite i Zeewolde för att besvara alla dessa frågor.

Vattenbolaget Vitens pumpstation Fledite i Zeewolde, Nederländerna

Fördelar och avkastning

Den största fördelen med Fledite-installationen var energibesparingarna. När alla stationens CG-styrda pumpar är i drift – som hanterar 7 miljoner kubikmeter vatten per år – är det möjligt att spara upp till 250 000 kWh årligen.

Med nuvarande elpris på 0,12 euro/kWh motsvarar det en årlig besparing på 30 000 euro. Totalt kostade utrustningen och installationen cirka 85 000 euro, vilket innebär att Fledite betalar sig på mindre än tre års tid, med hänsyn till nuvarande elpriser och pumpvolymer.  

Investeringen blir lönsam ännu snabbare om priserna eller volymerna ökar. Siffrorna är inte bara enastående bra, ännu en fördel är att CG:s lösning ökar tillförlitligheten för dricksvattenleveranserna.

Lägg till ökade drifttider för brunnshuvuden och pumpstationer, arbetstidsbesparingar, ökad livslängd för utrustningen och färre migränanfall för ledningen – då är det klart och tydligt att Vitens gjort en mycket god investering!

Emotron frekvensomriktare i kombination med ett allpolsfilter.

En komplett lösning

En högeffektiv, hållbar och komplett lösning installerades inför testet för att CG klart och tydligt skulle kunna visa att uppgiften kunde genomföras med lägre strömförbrukning och med åtminstone samma tillförlitlighet och styrnings-möjligheter. För detta användes Emotron frekvensomriktare i kombination med ett allpolsfilter som fungerar som motorlindningsskydd för de speciella djup-brunnspumparna. Frekvensomriktare är anslutna till pumparna för att reglera pumpvarvtalen och skapa ett lämpligt vattenflöde. Eftersom en stor del av Vitens energiförluster tidigare berodde på att de använde motorventiler innebar bytet till frekvensomriktare att deras strömförbrukning reducerades rejält.

I korthet

Kund: Vattenbolaget Vitens pumpstation Fledite i Zeewolde, Nederländerna
Utmaning: Minska den energi som krävdes för att styra ventilerna i djupbrunnspumpsystem och samtidigt förbättra utrustningens tillförlitlighet och hållbarhet
Lösning: Emotron frekvensomriktare för pumpregleringen plus tillhörande styrutrustning, skåp och pumpfilter

Fördelar

  • Garanterat säker och tillförlitlig dricksvattenförsörjning för Vitens kunder
  • Lägre energikostnader
  • Snabb återbetalning av investeringen
  • Bättre hållbarhet och tillförlitlighet för utrustningen
  • Längre livstid för utrustningen
  • Minskade arbets- och förvaltningskostnader