Sågverk

Effektiviserad drift

När det här sågverket investerade i en ny avbarkningslinje valdes CGs produkter för att styra och övervaka de tyngre drifterna. Tillförlitlig drift, korta bromstider och hög användarvänlighet ses som de största fördelarna.

Sågverk effektiviserar driften med Emotrons produkter

CG produkter valdes för att styra och övervaka de tyngre operationerna när Vidas sågverk investerade i en ny avbarkningslinje. Fördelarna är bland annat tillförlitlig drift, korta bromstider och användarvänlighet.