Hissar

Hisstyrning på hög nivå via en 220 meters kabel

En av svårigheterna när den här hissen skulle moderniseras var den 220 meter långa kabeln som kopplade samman motorn och omriktaren. Dessutom ville kunden behålla den ursprungliga DC-motorn. Hissen är nu i drift och tar besökare upp i tornet för en svindlande utsikt.