Pumpar

Miljösmart lösning från CG 

För detta reningsverket innebär CGs lösning stora miljö-besparingar och ett gott rykte. Men även en ekonomisk besparing vid varje regntillfälle. På tre månader är redan besparingen om ca 30 000kr intjänad. En arbetsbesparing sker också, eftersom färre provtagningar behövs.

Unipers värmepumpar använder Emotrons vätskekylda frekvensomriktare

Vid kraftverket i Scholven användes nya vätskekylda frekvensomriktare från Emotron för att ersätta pumpomriktarna. De nya omriktarna krävde 30% mindre yta och stod för en rejäl effektivisering tack var det nya kylsystemet.  

Miljösmart lösning från CG Drives & Automation återbetald på 3 månader!

Utmaningen vid Skövde reningsverk var att styra de tre inloppspumparna. CG löste det genom att ansluta en smart pumpstyrenhet.