Kranar

Synkroniserade kranhjul sänker underhållskostnaderna

Uppgraderingen av denna portalkran hos betongtillverkaren MBI Beton BV innebar att styrningen och drivmotorerna byttes ut. Emotron levererade en komplett lösning som kräver mindre underhåll tack vare ett minimalt hjulslitage.

Synkroniserade kranhjul sänker underhållskostnaderna

Emotron levererade en komplett lösning som kräver mindre underhåll tack vare ett minimalt hjulslitage.