Fläktar

Förenklad styrning och sänkta kostnader

Det ställdes höga krav på både produktprestanda och servicegrad när denna livsmedel - och jordbruksfabriken valde leverantör. Emotron frekvensomriktare installerades i spannmålshanteringen och resultatet blev förenklad styrning och sänkta driftskostnader.

Förenklad styrning och sänkta kostnader hos Lantmännen

Lantmännen är en av Sveriges största aktörer inom livsmedel och lantbruk. När Emotrons frekvensomriktare installerades i deras spannmålsanläggning i Helsingborg blev resultatet förenklad styrning och sänkta kostnader.

Varvtalsreglerad fläkt sänker elkostnaden med 230 000 kr per år

INEOS (tidigare Hydro Polymers) sparar 230 000 kronor per år genom att varvtalsreglera en av sina fläktar. Företaget använder Emotron frekvensomriktare i flera av sina elmotordrifter, bland annat av pumpar, fläktar, omrörare, kvarnar och centrifuger.