Marint

Vi löser även dina allra svåraste utmaningar

CG Drives & Automation erbjuder kompletta drivsystemlösningar som säkerställer enkel och kostnadseffektiv drift av all elektrisk utrustning ombord, oavsett omständigheter.

Emotrons frekvensomriktare Slim-LC med Active Front End-teknik löser retrofit på fartyg

Emotrons energibesparande vätskekylda frekvensomriktare Slim med AFE-teknik driver nu azimutpropellern med minimala värmeförluster och ökad redundans tack vare en helt ny vätskekyld modulär omriktarkonstruktion.

Elektrisk framdrift

Det här systemet har två energieffektiva PM-motorer som driver ett helelektriskt framdrivningssystem med en unik integrerad PLC som ger full kontroll över varenda förbrukad kW och total kostnad.

Frekvensomriktare till el- och hybridfartyg

Emotron har frekvensomriktare och all den erfarenhet som krävs för att du ska kunna välja en hållbar framtid som bygger på el- och hybridelsystem.

Frekvensomriktare till 24-tonsvinsch för vindkraftverk till havs

Sjögång kan innebära stora påfrestningar på vinschar och kranar. Emotron har tagit fram en serie robusta frekvensomriktare konstruerade och certifierade för marint bruk. En av dem lyfter vindkraftverk på 24 ton ute till havs.

Frekvensomriktare för marina skrubbersystem

När en skrubber används för avgasrening på fartyg är Emotrons robusta och pålitliga pumpdrivsystem med sin energiförlust på endast 2% en energieffektiv och miljövänlig lösning.

Mikroniseringsenheter för bränslebehandling

Ett effektivt och miljövänligt sätt att minska slamavfallet från ett stort fartyg är att använda ett mikroniseringssystem drivet av frekvensomriktare från CG Emotron.