Centrifuger

Energieffektiva centrifuger

När det här reningsverket investerade i nya dekantercentrifuger för avvattning av slam, valdes Emotron frekvensomriktare för styrningen. Den energi som genereras av den bromsande motorn återanvänds nu av drivmotorn.

Energieffektiva centrifuger i Falkenberg reningsverk

Emotron frekvensomriktare valdes för kontroll när reningsverket i Falkenberg investerade i nya dekantercentrifuger.