Vatten / Avlopp

Sparar energi och utrustning

På det här reningsverket används Emotron frekvensomriktare och mjukstartare för att styra pumpar, blåsmaskiner och blandare, samt axeleffektvakter för att skydda slamskrapor och skruvtransportörer. Resultatet är mer tillförlitlig styrning och energi- och underhållsbesparingar.

Läs denna och andra fallstudier från vattenverk/reningsverk.

Emotron Bladel implementerar IIoT-lösning för pumpar

Emotron Bladel implementerar IIoT-lösning för pumpar tillhörande vattenmyndigheten i Brabantse Delta

Emotronomriktare driver jordbruksbevattning

Water specialists at Porsch in Germany use Emotron FDU drives in their irrigation systems.

Koloa Landings Pool & Spa sparar energi med Emotron FDU

Koloa Landing Resort i Kauai använder Eco-Flow-C® Aquatic frekvensomvandlare baserade på en Emotron FDU-omriktare. Resultatet är enorma besparingar i energikostnader.

Vattenutjämning med frekvensomriktare som matar energi tillbaka till nätet

När området Schieland och Krimpenerwaard behövde byta ut pumpen i Lekdijk- West Bergambacht hittade de den perfekta lösningen med en fiskvänlig pump och en PM-motor som drivs av en Emotron AFE frekvensomriktare som matar el direkt tillbaka till nätet.

Frekvensomriktare för högtryckspumpar i anläggningar med omvänd osmos

När de används för pumpar för omvänd osmos så är Emotrons frekvensomriktare med sin flexibla uppbyggnad och utbytbara PEBB teknik ett bra val som säkerställer en hög verkningsgrad och undviker stillestånd.  

Energibesparingar med frekvensomriktare för dricksvattenpumpar

Efter att de gjort en investering i Emotronomriktare kunde den turkiska kommunen Batman city reducera sin energikonsumtion med 10% - genom att ersätta mjukstartare med frekvensomrikare med PID-kontroll.

Emotron reglerar Vitens djupbrunnspump med mindre energi

Högeffektiv, hållbar och komplett lösning sparar energi och ekonomi för Nederländernas största dricksvattensleverantör.

Örebro kommun gör energibesparing på 37% med Emotron FlowDrive

Örebro är en av våra större kommuner som fått utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Tekniska förvaltningen har arbetat med CG Drives & Automation sedan 2010 och använder företagets drivsystem och mjukstartare i många av sina anläggningar.

Jämnare tryck och längre livslängd tack vare CG Drives & Automation

Ett varierande tryck i vattenledningarna har varit ett problem för Hässleholm Vatten. Nu är detta avhjälpt med en enkel lösning från CG Drives & Automation.