Emotrons frekvensomriktare Slim-LC med Active Front End-teknik löser retrofit på fartyg

När CG Drives & Automation ombads att leverera en frekvensomriktare för en indragbar styrpropeller var den största utmaningen det snäva tidsschemat och det strikta utrymmeskravet.

Emotrons energibesparande vätskekylda frekvensomriktare "Slim-LC" med AFE-teknik driver nu azimutpropellern med minimala värmeförluster och ökad redundans tack vare en helt ny vätskekyld modulär omriktarkonstruktion.

Helt ny AFE-konstruktion

När det kom in en beställning på en ersättningsfrekvensomriktare för bogpropellern i ett rörläggningsfartyg med DP3-konstruktion åkte Emotron-teamet raka vägen till torrdockorna i Kapstaden i Sydafrika.

Där samlade man in uppgifter om skåpstorlek, kabelingång och kylsystem för att kunna bygga en helt ny lösning. Eftersom uppgifter om styrbehoven inte fanns dokumenterade behövde man samla in den informationen direkt från driftpersonalen.

Installation av en separat PLC

På grund av hur behoven såg ut behövde man installera en separat PLC. Den nya PLC:n kommunicerar nu med AFE-enheten via Modbus TCP och signaler om bl.a. IGBT-temperatur och motortemperatur skickas till fartygets styrsystem.

Vätskekylning för att minska både storleken och värmeförlusten

Bredden på plats var max. 4 300 mm, och en anpassad vätskekyld Slim-frekvensomriktare på 480 V med AFE-teknik föreslogs som lösning. Det redundanta kylsystemet säkerställer nu högre tillförlitlighet och minimerar värmeförluster till luften.

Modulärt system för ytterligare redundans

Redundansen förbättras ytterligare med det modulära PEBB-systemet (Power Electronic Building Block). Modulerna är självövervakade och utbytbara. Det är också enkelt att förvara en reservmodul i närheten för nödsituationer.

Driftsättnings- och havstester under 12 veckor

Arbetet med konstruktion, upphandling och tillverkning utfördes av CG Drives & Automation i Tyskland, och de elektriska byggblocken tillverkades hos CG Drives & Automation i Sverige.

Lyckade driftsättnings- och havstester genomfördes och hela systemet levererades på bara 12 veckor.