Sågverk

 

Robusta produkter för tunga drifter

De robusta CG-produkterna är väl anpassade för den krävande verksamheten i ditt sågverk. Möjligheten att på ett kontrollerat sätt stoppa sågar och rotorer och samtidigt köra transportörer med full effekt gör att du tjänar in värdefull processtid samtidigt som du sparar investerings- och underhållskostnader.

Transportörer för matning till avbarkning

Emotrons frekvensomriktare säkerställer korrekt matningshastighet när timmer tas in för avbarkning eller när bark transporteras från processen. Direkt momentreglering hanterar plötsliga belastningsförändringar, minskar mekaniska påfrestningar, förhindrar avbrott och falsklarm. En tungt lastad transportör kan startas effektivt genom att hela motorkapaciteten kan utnyttjas direkt från stillastående läge. En frekvensomriktare med bromsmotstånd gör det också möjligt att stoppa matningen extremt snabbt. En inbyggd belastningsvakt upptäcker alla avvikelser från de valda belastningsnivåerna, till exempel om ett band är trasigt eller överlastat..

Snabba stopp av sågar utan externa bromsar

Sågar kan behöva stoppas snabbt av säkerhets- eller produktivitetsskäl. Den avancerade inbromsningstekniken hos Emotrons mjukstartare eliminerar behovet av dyra och utrymmeskrävande externa bromsar. Snabba och säkra stopp säkerställs med hjälp av den inbyggda vektorbromsen, eller den inbyggda motströmsbromsen för bandsågar eller sågar som måste kunna stoppas mycket snabbt.

Reduceraren stoppas på några sekunder

Att korta ner inbromsningstiden för reducerarrotorn, barkrotorn eller avbarkaren sparar värdefull processtid. Den här utrustningen kräver vanligtvis flera minuter för fri utrullning medan den minskar hastigheten till stillastående. Den inbyggda vektorbromsen och motströmsbromsen i Emotrons mjukstartare kan ofta minska bromstiden till några sekunder.

Fallstudier