Processindustri

 

Energieffektiva och tillförlitliga processer

Processindustrier kan spara in på kostnader genom att optimera sina många elmotordrivna processer. CG säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar, kranar, blandare, kvarnar, centrifuger och transportörer.

Hög dynamik för krävande applikationer

Emotrons frekvensomriktare erbjuder hög precision för dynamiska applikationer. De ser till att dina transportörer håller rätt matningshastighet genom att anpassa motorvarvtalet efter belastningsvariationerna, vilket minskar energiförbrukningen och slitaget. Effektiv och tillförlitlig kranstyrning minskar cykeltiderna och underhållsbehovet. Med direkt momentreglering kan du hantera snabba belastningsförändringar och inledande belastningstoppar, vilket minskar mekaniska påfrestningar och förhindrar avbrott och falska blockeringar. Serien kan användas för motoreffekter på upp till 3 000 kW för upp till 690 V spänningsmatning. Enheter med vätskekylning finns som tillval.

Spara energi i pump- och fläktsystem

När fläktarna mjukstartas minskar de hydrauliska och mekaniska påfrestningarna på rör och packningar. CG:s mjukstartare och frekvensomriktare garanterar linjära pumpstopp som eliminerar risken för tryckslag utan några kostsamma motorstyrda ventiler. Frekvensomriktaren möjliggör dessutom avsevärda energibesparingar genom att motorvarvtalet löpande anpassas efter effektbehovet. En pausfunktion sparar ytterligare energi och automatisk pumpsköljning ser till att effektiviteten bibehålls.

Tillförlitlig övervakning förhindrar skador och stilleståndstid

Tillförlitliga övervakningstekniker är viktiga för att kunna förhindra fel på utrustningen och produktionsavbrott. CG:s produkter har en inbyggd belastningsvakt som skyddar processerna från skador och ineffektivitet. Alla över- eller underlastsituationer upptäcks direkt, i hela varvtalsområdet och utan behov av servicekrävande externa givare. Du kan agera i förebyggande syfte innan en transportör fastnar, en pump går torr eller ett rör blockeras.

Fallstudier