Frekvensomriktare, mjukstartare och drivsystemlösningar för användning inom vatten och avlopp

CG Drives & Automation erbjuder kompletta drivsystemlösningar för en säker och kostnadseffektiv drift av dina pumpar och ditt vattenhanteringssystem.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av frekvensomriktare och mjukstartare för vattenhantering - ett område som med tiden blivit allt mer komplext. Det ställer hela tiden nya krav på robusthet och tillförlitlighet.

Oavsett om du arbetar inom dricksvattenhantering, avloppsrening eller inom processindustrin så kan frekvensomriktare från Emotron ge dig och din utrustning ett mervärde. Lösningarna från Emotron är alltid enkla och pålitliga.

 

 • Alla frekvensomriktare finns i både IP54 och IP20/21
 • IP20-serie med lackade kort som standard
 • 400 till 690 V för hela effektområdet upp till 4MW
 • Både luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare
 • Modulär design som är flexibla och kan anpassas eller byggas in i skräddarsydda skåp
 • Kompakta högeffektlösningar
 • AFE-teknik

Emotrons globala servicenätverk 

Med ett globalt partnernätverk och fjärråtkomstlösningar kan vi erbjuda serviceavtal som passar dina behov. Vårt kompletta serviceutbud omfattar:

 • Fjärråtkomst
 • Provningsanläggningar
 • Utbildning
 • Underhåll
 • Driftsättning
 • Förlängd garanti
 • Reparationer
 • Uthyrning
 • Applikationsdiagnostik

Certifiering och kvalitetssäkring 

CG Emotron är ISO14001 och ISO9001-certifierade. Dessutom erbjuds CE-, UL- och cUL-certifiering för frekvensomriktare och mjukstartare.

Hos Emotron finns alltid expertkunskaper till hands. Ditt projektteam kommer att följa dig varje steg på vägen. Vi ombesörjer designgenomgångar samt produktionsgranskning vid behov och har väletablerade kontakter med alla större certifieringsorgan.

Vi testar alla dina komponenter individuellt före leverans & drifttagning för att säkra hög kvalitet och funktion.

Avloppsvatten

Pumpstationer för avloppsvatten

Våra robusta enheter som har tål tuffa miljöer används ofta i avloppsvattenpumpstationer. I dessa miljöer där de ibland blir exponerade för gasen svavelväte har våra frekvensomriktare visat sig vara väldigt tåliga.

Med Emotrons dedikerade frekvensomriktare “FlowDrive” som passar för pumpgropar med en eller två pumpar kan du minska din energiförbrukning avsevärt och även minska underhållskostnaderna genom att förhindra att din pump blockeras.

Vattenreningsanläggningar

Nivålyftare

Nivålyftarpumpen är ofta en centrifugalpump eller arkimedes-skruvpump som måste vara igång hela tiden, särskilt då det regnar. Med våra högkvalitativa frekvensomriktare och högt kvalificerade ingenjörer säkerställer vi att din applikation fungerar smidigt under alla omständigheter. Skulle du få problem kan vår support hjälpa dig att få igång pumpen igen på nolltid.

Filtrering

Förhindra blockering och skador på filtersystemet med Emotrons axeleffektvakt-funktion. Emotrons M20 (axeleffektvakt) TSA (mjukstartare) och FDU / VFX-frekvensomriktare innebär alltid en hög skyddsnivå för ditt system.

Fast vätskeseparation av slam

Oavsett om det är en bandseparation, en skruvpress eller centrifugalteknik som används har vi kunskapen och erfarenheten som krävs.

Avvattning av slammet är ett viktigt steg i processen för att minska avfallet från ett reningsverk. Välj Emotron för att maximera tiden som ditt som din utrustning är i drift. När vi hjälper dig med driftsättningen väljer vi rätt metodik och inställningar så att din applikation kan fungera i många år framöver.

Luftningssystem

Ett annat viktigt inslag i ett aerobiskt avloppsreningsverk är syrenivån. Utan rätt syrenivå kan mikroorganismerna i slammet inte göra sitt jobb. Med vår långa erfarenhet av att hantera reningsverk över hela världen ser vi till så att din installation blir problemfri.

Låt oss hjälpa till med driftsättningen av dina frekvensomriktare för att se till så att din utrustning optimerar din applikation. Vi kan hantera din förfrågan oavsett vilken teknik som används - vi har erfarenhet av allt från blåsmaskiner till flytande luftare eller skovelhjulsluftare.

Färskvatten

Frekvensomriktare för djupbrunnspumpar

Emotron hanterar applikationer med långa motorkablar eller motorer med begränsad isolering speciellt väl. En lång erfarenhet med dessa utmaningar lärde oss att använda rätt kombination av enheter och filter för att se till så att din applikation kan fungera väl och förbli pålitlig.

Frekvensomriktare för centrifugalpumpar (högtryckspumpar)

Detta handlar ofta om högre effekter, där en frekvensomriktare krävs för att kunna upprätthålla ett stabilt tryck. Det är viktigt att förhindra skador på pumpens lager och/eller mekaniska tätningar genom att välja och ställa in frekvensomriktaren korrekt. Vår specifika programvara för denna typ av applikation upptäcker automatiskt ett trasigt rör och ser till att slamuppbyggnad i rörledningen förhindras.

Frekvensomriktare för omvänd osmos

I denna typ av system används vanligtvis två typer av pumpar. En högtryckspump och matningspumpar.

Högtryckscentrifugalpumparna har ofta höga startmoment, särskilt när membranen täpps till och belastningen på pumparna ökar. För att starta pumpen under sådana förhållanden krävs ett högt startmoment. Emotron möjliggör en maximal vridmomentfunktion på 120% och i kombination med automatisk IR-kompensering kommer pumpen att fungera även under de mest krävande omständigheterna.

Utjämning av ytvatten

Emotron har levererat många applikationslösningar för att bibehålla rätt ytvattennivå. Fiskvänliga pumpar, arkimedes-skruvpumpar, indirekta eller direktdrivna pumpar, låg- eller höghastighetspumpar - vi har erfarenhet av dem alla. Med mer än 40 års  arbete inom detta område är vi rätt partner för dig.

Pool & Spa

Pool- och spa-miljön är en typisk applikation som man kanske tror innebär en enkel och ren miljö för en frekvensomriktare, men så är inte fallet. Eftersom de utsätts för skadliga gaser i pumpområdet krävs ett starkt skydd för att hålla drivenheten igång under flera år.

Emotrons högkvalitativa frekvensomriktare har en kapsling som klarar sig väldigt väl i utsatta miljöer. Många andra frekvensomriktare på marknaden kan bli spröda av den aggressiva miljön.

Brandbekämpningssystem

Emotron har utformat en speciell mjukvarufunktion “fire mode” för detta segment.

Denna funktion gör det möjligt för frekvensomriktaren att arbeta utanför sina normala gränser i nödsituationer för att säkra drift så länge som möjligt.

Detta alternativ kan aktiveras via en extern koppling med ett brandlarm eller aktiveras för kontinuerligt användande beroende på vad din applikation kräver.

Bevattning

Emotrons frekvensomriktare hjälper dig att starta pumpen smidigt och programmera ditt veckopumpschema.

I både våra mjukstartare och våra frekvensomriktare är det möjligt att programmera ditt veckopumpschema. Programmeringsblock som komparatorer, timers, SR-vippor och klockfunktioner är inbyggda för att du skall kunna skapa din specifika funktion eller automatisering.

Fallstudier