Material handling

 

Energieffektiva och tillförlitliga processer

Processindustrier kan spara genom att optimera sina många elmotordrivna processer. CG säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar, kranar, blandare, kvarnar, centrifuger och transportörer.

Hög dynamik för krävande applikationer

Emotrons frekvensomriktare erbjuder precision för dynamiska applikationer. De ser till att dina transportörer håller rätt matningshastighet genom att anpassa motorvarvtalet efter belastningsvariationerna, vilket minskar energiförbrukningen och slitaget.

Effektiv och tillförlitlig kranstyrning minskar cykeltiderna och underhållsbehovet. Med direkt momentreglering kan du hantera snabba belastningsförändringar och inledande belastningstoppar, vilket minskar mekaniska påfrestningar och förhindrar avbrott och falska blockeringar. Serien kan användas för motoreffekter på upp till 3 000 kW för upp till 690 V spänningsmatning. Enheter med vätskekylning finns som tillval.

Spara energi i pump- och fläktsystem

Mjuka fläktstarter minskar den hydrauliska och mekaniska påfrestningen på rörledningar och packningar. Linjära pumpstopp eliminerar risken för tryckslag, utan kostsamma motorstyrda ventiler. Detta säkerställs av CG:s mjukstartare och frekvensomriktare. Frekvensomriktaren möjliggör dessutom avsevärda energibesparingar genom att motorvarvtalet löpande anpassas efter effektbehovet. En pausfunktion sparar ytterligare energi och automatisk pumpsköljning ser till att effektiviteten bibehålls.

Tillförlitlig övervakning förhindrar skador och stilleståndstid

Tillförlitliga övervakningstekniker är viktiga för att kunna förhindra fel på utrustningen och produktionsavbrott. CG:s produkter har en inbyggd belastningsvakt som skyddar processerna från skador och ineffektivitet. Eventuella över- och underlastsituationer upptäcks direkt, över hela varvtalsområdet och utan att några servicekrävande externa givare behövs. Du kan agera i förebyggande syfte innan en transportör fastnar, en pump går torr eller ett rör blockeras.