Momentreglering

Suveränt mjuka starter och linjära stopp

Emotrons första mjukstartare lanserades 1983. 1999 presenterade vi vår teknik för momentreglering för marknaden. Vi kunde nu erbjuda en produkt som reducerade de mekaniska och hydrauliska påfrestningarna ännu mer, och dessutom gav tillgång till konstanta accelerations- och retardationsfrekvenser.

Reducerade startströmmar och minimala påfrestningar

Momentregleringen minskar startströmmen upp till 30 % mer än då en mjukstartare med fördefinierad spänningsrampning används. Detta minimerar de mekaniska påfrestningarna, och därmed kan mindre säkringar och mindre kostsamma kablar användas. Momentregleringen möjliggör även linjära stopp som förhindrar tryckslag i pumptillämpningar – utan att några dyra motorstyrda ventiler behövs. Retardationsrampen startar vid motorns lastmoment, och säkerställer en linjär rampning vid alla pumplaster.

Styralgoritm bibehåller konstant moment

Den logikbaserade tekniken för momentrampning bygger på en styralgoritm som bibehåller konstant moment för acceleration och retardation. Neutralpunkten för motorspänning, motorns magnetflöde, ström och spänning används för att bestämma moment och effektfaktor. Emotrons mjukstartare använder denna information för att kontinuerligt beräkna faktiskt axelmoment. Momentramperna kan konfigureras för variabla eller konstanta momentlaster. Kvadratisk momentreglering kan användas för pumpar och fläktar.

Momentökning baserat på tidsbestämd rampning

Momentregleringen skapar det efterfrågade motormomentet baserat på ingående initialt moment, slutligt moment samt ramptiden. Därefter styrs tyristorns aktivitet baserat på förhållandet mellan faktiskt och efterfrågat motormoment. Motorns vridmoment ökas baserat på en timerstyrd ramp, och är inte längre fullständigt beroende av en tillämpad motorspänning eller motorns egenskaper vad gäller moment/varvtal. Ingen extern feedback avseende motorns varvtal behövs.