Axeleffektövervakning

Noggrann övervakning av alla motorlaster

Emotrons teknik för axeleffektövervakning ger mycket noggrann, tillförlitlig och kostnadseffektiv övervakning av processer som drivs av elektriska motorer. Denna teknik patenterades 1979 och har sedan dess utgjort basen i våra axeleffektvakter och använts som en unik integrerad funktion i våra frekvensomriktare och mjukstartare.

Unik beräkningsteknik

Vår patenterade teknik övervakar axeleffekten i den motor som driver processen eller maskinen. Motorns ineffekt mäts, och med hjälp av en algoritm beräknas hur stor motoreffektförlust som ska subtraheras. Resultatet blir ett korrekt och linjärt motorlastvärde i hela lastområdet. Alla avvikelser från inställd lastnivå resulterar omedelbart i att en varning avges eller att maskinen stoppas. Axeleffekten anges i procent av märkeffekten, kW eller hp.

Tillförlitlig och kostnadseffektiv

Denna unika teknik ger noggrannare och tillförlitligare övervakning än icke-linjära metoder. Till exempel är övervakning genom mätning av ström tillfredsställande endast vid hög motorlast och fasvinkelmätning endast vid låga laster. Mätning av ineffekt är linjär, men den tar inte hänsyn till motorns effektförlust. För att uppnå samma noggrannhet som med Emotrons axeleffektvakt skulle man behöva en mycket dyr momentomvandlare.