SR-teknologi

Reluktans för hög effektivitet

Reluktansmotorer (SR – Switched Reluctance) används i CG:s marknadsledande drivsystem för roterande värmeväxlare och introducerades på marknaden 1984. Vi innehar flera patent avseende konstruktion, styrning och övervakning av reluktansmotorer.

Givarlös motorstyrning

CG Drives & Automation har ett antal av de bästa och tidigaste patenten för styrning av reluktansmotorer. Denna teknik har banat väg för utvecklingen av vårt drivsystem baserat på givarlös motorstyrning. Rotorns position övervakas av en styrenhet som reglerar reluktansmotorns moment genom att anpassa strömmen i motorlindningarna. Varvtalet regleras genom varaktigheten mellan kommuteringarna förändras – det innebär alltså att varvtalet styrs av frekvensen.

Litet underhåll och hög effektivitet

Användningen av SR-teknik i drivsystem innebär flera fördelar. Man kan använda en okomplicerad och robust motor utan växlar, fläkt, rotorlindningar eller pulsgivare. Resultatet blir mindre underhåll och ökad effektivitet. Systemet erbjuder dessutom konstant moment längs hela varvtalsintervallet samt hög effektivitet, i synnerhet vid låga varvtal.

SR-tekniken

SR-tekniken utgår från principen om att en järnkärna på egen hand försätter sig i en position som erbjuder minsta reluktans när den exponeras för ett magnetfält. Reluktansmotorer har inbyggda utpräglade poler både på rotorn och statorn, där statorpolerna bär upp elektriska lindningar ordnade i faser. Eftersom reluktansmotorn kommuteras elektroniskt används Emotron-styrenheten för att sekventiellt växla spänningsmatningen mellan de olika faserna. Detta är en process som måste övervakas kontinuerligt eftersom strömtillförseln regleras i förhållande till rotorns vinkelposition.