VÅRA KÄRNVÄRDEN

Imagination

Fantasin utvecklar oss och driver oss framåt till att skapa en “greentech” miljö och bidra till en hållbar miljöutveckling

Individual

Ett åtagande att värdesätta individen och att arbeta som ett team

Integrity

Integritet som ska genomsyra både personliga och yrkesmässiga relationer.

Att arbeta hos oss

På CG lägger vi stort fokus på våra kärnvärden: integrity, imagination och individual. Detta är kärnvärden som beskriver vilka vi är och de fungerar som rättesnöre för hur vi agerar gentemot våra kunder, vårt företag och våra kollegor.