För studenter

Vi sammanför företags- och universitetsvärlden

Att sammanföra företags- och universitetsvärldarna är inte bara bra för vårt företag, utan även för branschen som helhet. CG Drives & Automation är också med i EPE, en europeisk sammanslutning som kopplar ihop företag och universitet som sysslar med kraftelektronik och elektriska drivsystem. Vi har även ett nära samarbete med lokala universitet och högskolor samt europeiska och internationella organisationer, allt för att odla goda relationer som är betydelsefulla både nu och i framtiden.

Med full koll på framtiden

Att stödja forskning och utbildning är ett sätt att trygga vår framtid genom att vi får tillgång både till den senaste tekniken och människor med välutvecklad och relevant kompetens. Genom våra universitetskontakter kan vi hålla oss à jour med aktuell forskning och göra CG Drives & Automation känt bland studenterna. Detta innebär också att en del studenter gör sina examensarbeten och/eller praktiserar på CG Drives & Automation, och i slutänden kan tänkas börja jobba hos oss. En del av våra ingenjörer har dessutom gått universitetskurser under anställningen, som en del i deras yrkesutveckling.

Lär hos oss

För tillfället har vi inga lediga platser för examensprojekt,
men du får gärna kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Just nu söker vi sommarjobbare - se här!