Vad vi arbetar med

CG Drives & Automation erbjuder jobbmöjligheter inom ett stort antal områden som kräver många olika kompetenser och färdigheter. Utöver de som presenteras nedan har vi stöd- och administrationsfunktioner som ekonomi, IT, processutveckling och personalansvar, som alla är av största vikt för att vår verksamhet ska vara effektiv och framgångsrik.

Produktutveckling

Enkelhet i sin mest avancerade form.

Enkelhet och tillförlitlighet är nyckelord för vårt utvecklingsarbete. Resultatet blir produkter som är kända för att kombinera avancerad teknik med hållbarhet och intuitiv hantering. Våra ingenjörer arbetar både med våra standardprodukter och skräddarsydda lösningar, och deras kunnande omfattar områden som kraftelektronik, mekanik, motorkonstruktion och styralgoritmer.

Genom att ha med koncernfunktionerna redan när vi utvecklar projekten ser vi till att ta hänsyn till alla aspekter i ett tidigt skede: efterfrågan från marknaden, konkurrenssituationen, möjlighet att ge service, produktionsvänlighet, testningsförfaranden, tillgång på komponenter, försäljningsargument, lanseringsplaner etc. Vi tar också fram OEM-lösningar i nära samarbete med kundens tekniker och får på så sätt ingående kunskaper om deras tillämpning och värdefull återkoppling på vår teknik.

Produktion och upphandling

Korta ledtider och hög kvalitet

CG Drives & Automations produkter monteras i vår anläggning i Helsingborg. Produktionen är orderbaserad med snabb leverans av enheter som tillverkas i enlighet med kundens krav. Flödesproduktion innebär flexibilitet vad gäller hantering av brist på komponenter och beställningar som kräver omedelbar leverans. Specialiserade monterings- och testningsstationer med standardiserade procedurer garanterar korta ledtider och hög kvalitet.

Produktionen har ett nära samarbete med våra utvecklings- och upphandlingsavdelningar, såväl i den dagliga verksamheten som vid specialbeställningar, testning av nya komponenter samt planeringen av produktlanseringar. Genom att vi har alla funktioner under samma tak kan vi agera omedelbart om vi behöver ändra en specifikation eller få fram en ersättningskomponent.

Kundprojekt

Utveckla ändamålsenliga lösningar

Med hjälp av vårt systemkunnande kan vi hjälpa kunderna att nå maximala processprestanda. Våra ingenjörer vet vad som fungerar i varje specifik tillämpning och kan utveckla ändamålsenliga lösningar baserade på våra standardprodukter. I ett kundprojekt kan allt från smärre maskin- och programvaruanpassningar till kompletta drivsystem ingå.

Drivsystem utvecklas för såväl slutanvändare som kran-, pump- och fläkttillverkare som vill erbjuda sina kunder nyckelfärdiga lösningar som garanterar effektiv och tillförlitlig drift. I ingenjörsarbetet ingår ofta utveckling, tillverkning och upphandling av system, inklusive frekvensomriktare, motorer och transformatorer. Detta sker i nära samarbete med kunden och olika avdelningar inom CG Drives & Automation.

Support & service

Ge kunderna trygghet

En viktig uppgift för våra support- och servicetekniker är att hjälpa kunderna att optimera driften och minimera stilleståndstiden. Bra support är det som omvandlar våra produkters funktionalitet till verkligt värde.

Service omfattar teknisk support och felsökning via telefon eller e-post, produktutbildning för kunder och partners, driftsättning, verkstadsreparationer och service på plats. Vår servicepersonal bidrar också med värdefulla synpunkter till våra produktutvecklingsprojekt baserat på deras erfarenheter från fältet.