Referens Case: Sölvesborgs Energi

Emotron-omriktare du kan ”installera och glömma” – nu med automatisk återställningsfunktion för fjärranläggningar

Sölvesborg Energi driver vatten- och reningsverket i Sölvesborgs kommun. Bolagets vattendivision hanterar flera borrhål för vattenutvinning inom hela kommunen. Ett tjugotal Emotron-frekvensomriktare har installerats på deras pumpstationer sedan år 2000.

Matcha tillgång och efterfrågan

Emotrons frekvensomriktare erbjuder många fördelar för bolag som Sölvesborg Energi genom att leverera rent vatten med minimal energianvändning, i synnerhet när efterfrågan varierar kraftigt. Robusta och lättskötta Emotron-frekvensomriktare är specialkonstruerade för anläggningar som exempelvis pumpar, och har linjära stopp som förhindrar tryckslag och ökar utrustningens livslängd. Den inbyggda lastvakten skyddar mot skador – och stilleståndstid – om en pump skulle köras torr eller ett rör blivit blockerat.

Pumpstationer med utmanande placering

Bolagets vatteningenjör Ronny Svensson är mycket nöjd med Emotron-omriktarens kvalitet som man bokstavligen talat kan ”installera och glömma”. Han gillar också den höga tillförlitligheten vid utmanande tillämpningar. Trots detta lyckades han hitta på en ny utmaning för CG Drives. Sölvesborg Energis pumpstationer ligger ofta lantligt och avlägset. Om det blir problem med strömförsörjningen (t.ex. ett spänningslarm) måste bolaget skicka ut en tekniker för att återställa omriktarna.

Funktion för automatisk återställning eller fjärråterställning

CG Drives & Automation kunde erbjuda två olika lösningar för att underlätta tillvaron för Sölvesborg Energi. För det första kan den primära styrdatorn som är ansluten till stationen användas för att sända en digital återställningssignal.

För det andra kan omriktaren programmeras för automatisk återställning, och samtidigt skicka ett larm till styrdatorn.

Det är dyrt att skicka ut en tekniker till en station, både vad gäller restid och övriga kostnader. Att kunna göra en fjärråterställning via den primära styrdatorn ger stora besparingar, och teknikern kan i stället ägna sig åt viktigare uppgifter. Det går snabbt att få igång pumparna igen, vattenförsörjningen drabbas av mindre störningar och kunderna blir nöjdare – och mycket möjligt även lyckligt omedvetna om eventuella problem. Till sist innebär även lösningen med automatisk återställning att en larmsignal sänds till styrdatorn, vilket ger samma trygghet som vanligt i händelse av strömavbrott.

I korthet

Kund

Sölvesborg Energi

Utmaning

Förenkla hanteringen av strömavbrott vid avlägset belägna pumpstationer

Lösning

  • Installera en digital signal som möjliggör fjärråterställning via styrdatorn
  • Programmera omriktarna för automatisk återställning och sända ett larm till styrdatorn

FÖRDELAR

  • Stora kostnadsbesparingar i och med att ingen tekniker behöver åka ut på plats för att utföra återställningen
  • Det går snabbare att ta pumparna i drift igen efter en störning i strömförsörjningen
  • Tryggheten i att en larmsignal sänds till styrdatorn även när en automatisk återställning görs