Nyheter 2016

Emotron Running Challenge 2016

Utmana Emotrons ledningsgrupp genom att köra "Höstmilen" eller halvmaraton i Malmö lördag 1 Oktober kl 15:00!

Emotron mjukstartarlösning förbättrar styrningen och minskar kostnaderna för Adani Gas Ltd

Adani Gas Ltd använde ett konventionellt system som krävde en hög startström i systemet, vilket gör det svårt att upprätthålla det erforderliga gastrycket . Dessutom var den manuella av-/på-kontrollen arbetsintensiv.
Lösningen var Emotron MSF 250 kV Mjukstartare med av-/på-fjärrstyrning.

Referens Case: Sölvesborgs Energi

Sölvesborg Energi använder Emotrons frekvensomriktare för att säkerställa deras leverans av rent vatten med minimal energiförbrukning.

Hur Emotron VFX frekvensomriktare ökar kapaciteten och tillförlitligheten vid Alex Panels i Indien

Alex Panels i Indien hade återkommande problem med sin extruderingsanläggning, bland annat uppstod fel på likströmsmotorn, och dess kolborstar slets ut snabbt, vilket ledde till produktionsförluster. Lösningen blev en Emotron VFX48-750-frekvensomriktare och en fyrpolig motor på 250 kW.

Vårt bidrag till hållbarhet

CG Drives & Automation gör stora insatser som greentech företag för att nå målen som sattes i Paris COP21 genom att förbättra energieffektiviteten i industriella processer och därigenom minska förbrukningen av elenergi och klimatpåverkan.

Referens Case SeaTwirl

SeaTwirls nya konstruktion kommer att totalt förändra vår syn på hur framtidens havsbaserade vindkraftverk kommer att se ut. SeaTwirl är ett flytande vindkraftverk som är byggt för oceanerna. Dessa vindkraftverk är lättare att bygga och installera och kommer att kräva mindre underhåll än traditionella havsbaserade vindkraftverk. Målsättningen är att tillhandahålla den mest effektiva produkten för produktion av förnybar energi.

Fler nyheter