CG Drives och Ankongs service räddar situationen för CHALCO i Kina

CHALCO (Aluminium Corporation of China Limited) är Kinas största producent av aluminiumoxid och primäraluminium och den näst största aluminiumproducenten i världen. Chalco är kund hos Ankong, som är CG Drives exklusiva partner i Kina. Ankong har kontor i Shenyang (huvudkontor, försäljning, support och skåpbyggnad), Jinan (försäljning och support), Peking (försäljning) och Shanghai (försäljning).

Fel på frekvensomriktare stannar upp produktionen i Chalco-fabriken

I den berörda Chalco-fabriken, som tillverkar elektroder till smältningsprocessen, gick en av frekvensomriktarna på en viktigt extruderingsmaskin sönder. Enheten, en 315 kW-modell som tillhandahållits av en konkurrent, kunde varken repareras eller bytas ut och produktionen fick stoppas.

Den första reaktionen: hitta en tillfällig lösning

Man kontaktade Ankong och dessa bestämde sig för att modifiera en begagnad 690 V, 1200 kW-modell vilket var det som fanns tillgängligt vid tidpunkten. Ankong skred till verket och byggde under samma dag om skåpet till en 600 A, 400 V-enhet, som sedan snabbt skickades till Chalco-fabriken för installation och driftsättning. Tyvärr kunde Chalco inte anpassa den ersättande enheten till sitt SCADA-system. Telefonsupporten lyckades heller inte, varpå Ankong bestämde sig för att skicka en grupp – som inkluderade besökande ingenjörer från CG Drives i Sverige – för att felsöka enheten.

Gruppen reste med bil, höghastighetståg, buss, flyg och bil igen under en elva timmar lång resa över Kina, innan de slutligen anlände till Chalco-fabriken klockan tio på kvällen. Klockan tre nästa morgon hade signalerna framgångsrikt anpassats till SCADA-systemet och fabriken kunde återuppta produktionen.

Slutlig åtgärd: leverera ny utrustning från CG Drives

En ny 315 kW Emotron VFX beställdes samma dag från Sverige. (CG Drives VFX med teknik för direkt momentreglering är en perfekt match för extruderingsmaskinens krav på hög dynamik/höga moment.)

Utrustningen skickades med flyg till Kina redan nästa dag och det splitternya skåpet fick snabbt ersätta den tillfälliga lösningen i fabriken. Allt detta uppnåddes inom två veckor från det allra första servicesamtalet.

I korthet

 Kund Chalco-fabriken, Kina
 Utmaning
  • Att ersätta konkurrenternas frekvensomriktare som orsakade stopp i produktionen
  • Svår logistik
 Lösning
  • Snabb respons från Ankong-teamet och ingenjörer från CG Drives
  • Emotron VFX, 315 kW

Fördelar

Det pålitliga CG Drives VFX skåpet installerades och fabriken var snabbt tillbaka i drift.