Jämt flöde i Indiska Aravali Chemicals, produktionslinje tack vare Emotron VFX

Aravali Chemicals i Alwar, Rajasthan, är med sina två produktionsanläggningar Indiens ledande privatägda kulkvarnskoncern. Koncernens verksamhet omfattar malning av råvaror (kalcit eller dolomit) i kulkvarnar och produktion av material för färg-, rör- och tvättmedelsindustrin. I dagsläget står exporten för 85 % av koncernens omsättning. Kvarnarna producerar 750 ton bearbetat pulver varje månad. Aravali Chemicals har fyrdubblat sin omsättning och produktion under de senaste fyra åren och expanderar nu verksamheten ytterligare.

Förbättrad styrning och tillförlitlighet – en utmaning

Aravalis malningsprocess involverar en kulkvarn, en skruvmatare och en sorteringsmaskin. Deras befintliga system med Y/D-startare krävde regelbundet underhåll på grund av ryckig lastning och behovet av frekvent stopp/start.

Start-/stopp-metoden användes för att styra materialflödet i systemet, som kördes vid nominellt varvtal. Aravali var ute efter att förbättra såväl styrningen av systemet som systemets tillförlitlighet.

Emotron VFX-drivsystem har nu installerats för kulkvarnen, skruvmataren och sorteringsmaskinen. Systemen förhindrar startströmrusning och ryckig lastning.

Aravali kan nu variera systemets drifthastighet och upprätthålla ett kontinuerligt flöde i produktionslinjen.

Tack vare Emotron VFX, kan man nu variera skruvmatarens hastighet mellan 44,5 och 47 Hz, reglera partikelstorleken genom att justera sorteringsmaskinens hastighet, och reglera den färdiga produktens densitet via kulkvarnen. Systemet kan leverera det höga moment som malningsprocessen kräver, och svarar snabbt på dynamiska förändringar.

I korthet

Kund Aravali Chemicals, Alwar, Rajasthan, Indien
Utmaning Leverera bättre styrning och högre tillförlitlighet
Lösning

Emotron IP20 VFX-drivsystem

110kW – Kulkvarn

11kW – sorteringsmaskin

22kW - blåsmaskin

Fördelar

Responsivt system med högt moment förbättrar styrning och tillförlitlighet över flera processteg.