Vattenreningsanläggning drivs dygnet runt med Emotron frekvensomriktare

Vattenreningsanläggningen i Beilen behövde uppdateras för att förbättra tillförlitligheten och leverera säker dygnet-runt-drift. Projektet inleddes i början av 2010 och innebar en fullständig ombyggnad. I projektets inledande fas hade specifikationerna ännu inte blivit fastställda, så vår första utmaning var att välja rätt frekvensomriktare. God kommunikation mellan projektets alla deltagare var nödvändig för att projektet skulle kunna lyckas. Personalen från CG Drives & Automation lade stor vikt vid kommunikationen hela processen igenom, och matchade den med sin höga servicenivå och lyhördhet.

Emotron frekvensomriktare löser problemen

Lösningen blev väggmonterade Emotron IP54 frekvensomriktare, med både FDU- och VFX-moduler. Alla enheter i anläggningen har nu ersatts med energi-besparande Emotron frekvensomriktare och anläggningen drar nytta av deras höga tillförlitlighet och långa livslängd.

Ett beslut grundat på användarvänlighet

Projektgruppen på kundens anläggning i Beilen var redan bekanta med den enkla styrningen av Emotron frekvensomriktare. Detta kombinerat med enheternas beprövade prestanda gjorde att gruppen kände sig trygga med beslutet.

Dessutom uppfattades CG Drives & Automations höga servicenivå som mycket tilltalande av vattenmyndigheten, med tanke på att anläggningen måste fungera tillförlitligt dygnet runt.

I korthet

Kund  Beilen vattenreningsanläggning i Nederländerna
Utmaning  Otydlig projektspecifikation och kommunikationsproblem
Lösning
  • Emotron frekvensomriktare IP54, både FDU- och VFX-moduler
  • Betoning på service och kommunikation

Fördelar

  • Garanterad dygnet-runt-drift
  • Trygghet för användaren