Emotron TSA

Startar, stoppar och skyddar

Emotron TSA mjukstartare tar motorreglering till en ny nivå. Mjuk momentstart, intelligent lastövervakning och smarta stopp ingår alla och åtföljs av robust och kompakt design. Mjukstartaren har utvecklats för pump-, fläkt-, kompressor-, blåsmaskin-, kross-, transportör-, kvarn-, blandar- och sågtillämpningar.

Mer information

Mjuka starter minskar kostnaderna

Inställning av motorns moment görs bäst genom att styra strömmen i alla tre faser. 3-fasreglering ger symmetriska och balanserade strömmar utan nackdelarna med de extra energiförluster, buller och vibrationer som normalt är förknippade med 2-fas mjukstartare.

Emotron TSA mjukstartare har 3-fasreglering och sofistikerade algoritmer för momentreglering. Konventionella mjukstartare använder en fördefinierad spänningsrampning för att styra startförloppet. 

Emotron TSA däremot beräknar och reglerar kontinuerligt det verkliga motormomentet utifrån kraven i den aktuella tillämpningen. Denna momentreglering säkerställer en ultramjuk start med konstant accelerationsgrad. Momentregleringen innebär att startströmmen minskar med ytterligare upp till 30 %. Du kan använda mindre säkringar och billigare kablage, vilket minskar dina installations- och energikostnader. De skonsamma starterna leder också till mindre mekanisk påfrestning, effektivare processreglering och lägre underhållskostnader.

Skydda dina processer och maximera effektiviteten

En inbyggd belastningsvakt skyddar maskinen och processen från kostsam stilleståndstid, skador på utrustningen och fel. Den reagerar direkt om en kross fastnar, en pump torrkörs, en kompressor går på tomgång eller om en fläkt inte fungerar effektivt på grund av ett blockerat filter. Detta uppnås genom kontinuerlig beräkning av motormomentet. Alla avvikelser från de valda belastningsnivåerna leder till en varning eller ett snabbt men mjukt stopp.

Den faktiska lastnivån kan fjärrvisas via analog eller fältbussbaserad kommunikationsutgång. Belastningsvakten kan även användas för att avgöra när en process är slutförd, till exempel när kärnviskositeten är på rätt nivå i en blandningsprocess. Du kan alltid lita på att utrustningen fungerar effektivt och tillförlitligt utan skador och avbrott.

Skydda motorn

Alla Emotron TSA-mjukstartare har som standard en PTC-termistoringång för motorn för att erbjuda den termiskt skydd. De isolerade termistoringångarna uppfyller DIN 44081/44082. Det går dessutom att ansluta upp till sex PT100-temperaturgivare till mjukstartaren. I mjukstartarprogramvaran ingår även en lättanvänd I2t-funktion för termiskt skydd av motorn.

Smarta stopp – mjukt eller snabbt

Emotron TSA ger effektiva lösningar, oavsett om behovet är ett mjukt eller snabbt stopp. Linjära pumpstopp eliminerar risken för tryckslag, utan kostsamma motorstyrda ventiler. Inbyggd bromsfunktion säkerställer snabba och säkra stopp av kvarnar och sågar utan mekaniska bromsar.

Låga varvtal och krypfartsdrift

Förutom att rampa varvtalet upp och ned mellan noll och märkvarvtal, gör Emotron TSA-mjukstartare lågvarvsdrift möjlig både framåt och bakåt utan ytterligare maskinvara. Låga varvtal eller krypkörning framåt eller bakåt kan vara användbart för att ställa in läget av en last eller låta motorn köras med låga varvtal i test- eller servicesyfte. Exempel på tillämpningar där sådana låga varvtal eller krypfart är värdefullt är lastning/tömning av centrifuger eller blandare, eller vid placering av matningstransportörer.

Kompakta mått

Emotron TSA mjukstartare är bland de minsta i sin klass. De har en kompakt men ändå användarvänlig design tack vare den utrymmeseffektiva konstruktionen och unika bypass-lösningen.

Realtidsklocka och programmeringsblock

Emotron TSA mjukstartare erbjuder inbyggda programmeringsblock som logiska funktioner, komparatorer, SR-vippor, räknare och tidur. Detta öppnar för att skräddarsy funktionaliteten enligt egna krav. En realtidsklocka ger information om faktiskt datum och klockslag. Realtidsinformationen används för tidsregistrering i händelseloggen och för att aktivera start och stopp som är förprogrammerade vid visst datum och klockslag.

Enkel att installera och använda

Installationen sker snabbt och kostnadseffektivt, eftersom ingen extra utrustning krävs. Allt du behöver ingår i en Emotron TSA-enhet.
En rad tillval gör att du kan anpassa mjukstartarens funktioner så att du kan använda den fullt ut i enlighet med dina behov.

Flerspråkig kontrollpanel med enkelfunktionstangenter och kopieringsfunktion

Eftersom Emotron TSA-mjukstartarna är konstruerade för att kunna användas jorden runt har de som standard en flerspråkig displayenhet. Kontrollpanelen har ett lättanvänt menysystem och dedikerade meny- och start/stopp-tangenter.

Tillval

Fler funktioner som tillval
En rad tillval gör att du kan anpassa hur Emotron TSA fungerar så att du kan använda produkten fullt ut i enlighet med dina behov.

Extern kontrollpanel
Att kontrollpanelen är extern innebär att den kan flyttas från mjukstartaren till framsidan av en paneldörr eller ett apparatskåp. Maximalt avstånd mellan mjukstartaren och den externa kontrollpanelen är tre meter.

Kommunikation
Kommunikationstillval inbegriper fältbusskommunikation via Profibus DP och DeviceNet, industriell Ethernet-kommunikation via Modbus/TCP, EtherCAT och Profinet 1 eller 2 portar samt seriell kommunikation via USB eller med hjälp av RS485/Modbus RTU-protokoll (RS232 ingår som standard).

Motorskydd
PTC- och PT100-givare kan anslutas för att övervaka motortemperatur och återkoppla processvärde utan att mätvärdesomvandlare används. Det går att ansluta upp till sex PT100-givare.

Utökade digitala in-/utgångar (3+3)
Digitala I/O-expansionskort med 3 digitala ingångar + 3 reläutgångar per kort. Maximalt 2 kort.

EmoSoftCom
PC-programvara för driftsättning, dokumentation och loggning av tillämpningar.

Tekniska data

Märkeffekt: 7,5–400 kW
Matningsspänning: 00–525 V, 3-fas 200–690 V, 3-fas
Manöverspänning:100–240 V, 1-fas
Märkström: 17–450 A
Kapslingsklass: IP20, NEMA Typ öppen (upp till 800 A)
IP00, NEMA Typ öppen (1 000 till 1 800 A)
Godkännanden: CE, uULus, DNV, EAC