Emotron MSF

 

Mer än bara mjuka starter

Emotron MSF 2.0-mjukstartaren erbjuder optimerade start- och stoppsekvenser, avancerad bromsteknik och inbyggda övervakningsfunktioner. Mjukstartaren har utvecklats för användning med pumpar, fläktar, kompressorer, blåsmaskiner, krossar, kvarnar, blandare och sågar.

Mer information

Mjuka starter minskar dina kostnader

Effektiv momentreglering säkerställer en ultramjuk start med konstant acceleration. Lägre startström och minskad mekanisk belastning sänker kostnaderna för installation, energi och underhåll. Lossryckningsmoment kan användas för att hantera belastningstoppar vid start av t ex en kross.

Skydda din process och maximera effektiviteten

En inbyggd axeleffektvakt skyddar din process från skador, stillestånd och ineffektivitet. Den reagerar omedelbart om en kross är blockerad, en pump riskerar att torrköras eller ett fläktfilter är igensatt. Alla avvikelser i belastningsnivå resulterar i en varning eller ett snabbt men mjukt stopp.

Smarta stopp – mjuka eller snabba

Emotron MSF erbjuder effektiva lösningar, vare sig behovet är mjuka eller snabba stopp. En pump kan stoppas linjärt för att eliminera risken för tryckslag. Inga motorstyrda ventiler behövs. Inbyggd bromsfunktionalitet ger snabba och säkra stopp av kvarnar och sågar utan mekaniska bromsar.

Programmerbara ingångar ökar flexibiliteten

Fyra programmerbara ingångar erbjuder stor flexibilitet. En fläkts rotationsriktning kan kontrolleras genom att två ingångar programmeras för start höger/vänster. Ingen extern PLC behövs. Du kan också ansluta en extern larmsignal för att stoppa motorn om problem uppstår. En analog givare kan anslutas direkt till Emotron MSF för att styra en pumps start- och stoppnivåer.

Snabb och kostnadseffektiv installation

Installationen av en Emotron MSF är snabb och kostnadseffektiv. Du behöver ingen av den extra utrustning som ofta krävs – likströmsbromsar, motorskydd, nätfelsreläer, belastningsvakter, visarinstrument, displayer eller omkopplare. Allt finns inkluderat i Emotron MSF-enheten.

Tillval

Fler funktioner som tillval
En rad tillval gör att du kan anpassa hur Emotron MSF 2.0 fungerar så att du kan använda produkten fullt ut i enlighet med dina behov. Upp till fyra tillval kan kombineras.

Extern kontrollpanel
Att kontrollpanelen är extern innebär att den kan flyttas från mjukstartaren till framsidan av en paneldörr eller ett apparatskåp. Maximalt avstånd mellan mjukstartaren och den externa kontrollpanelen är tre meter.

EmoSoftCom
Programvaran används för driftsättning, dokumentation och loggning av tillämpningar.

Kommunikation
Tillvalskort för seriell kommunikation (RS232, RS485, Modbus) och fältbusskommunikation (Profibus, DeviceNet). Ethernet och andra kommunikationsalternativ finns att få via en gatewayenhet.

Kabelsats för externa strömtransformatorer
Denna sats används tillsammans med förbikopplingsfunktionen för att underlätta anslutningen av externa strömtransformatorer.

Kabellåda
Kabellådan gör det möjligt att montera en MSF 017-085 med kabelgenomföringar för anslutning av kablarna. Kapslingsklass IP20.

Tekniska data

Märkeffekt 7.5 – 1,600 kW
Matningsspänning 200 – 690 V, 3-fas
Märkström 17 – 1,650 A
Kapslingsklass
IP20, NEMA 1 (upp till 960 A)
IP00, NEMA 0 (upp till 1,650 A)
Godkännanden CE, UL