Emotron CDU/CDX

Varvtalsreglering gör din maskin mer värdefull

Integrerad varvtalsreglering gör din maskin betydligt mer värdefull, och du kan därmed öka omsättningen. Du kan leverera en plug-and-play-lösning med inbyggd intelligens vilket för dina kunders del innebär förenklad installation, energibesparingar och ökad processtillförlitlighet.

Mer information

Körklar och skräddarsydd efter dina behov

Emotron CDU/CDX är en robust frekvensomriktare för motormontering. Den kan skräddarsys efter dina behov, och du kan själv välja funktioner, förinställda motorparametrar, operatörsgränssnitt, logotyp och färgsättning. Emotron CDU har utvecklats för att reglera flöde och tryck i exempelvis pumpsystem. Emotron CDX är optimerad för dynamiska tillämpningar som till exempel kranar, krossar, kvarnar, sågar och extruderingsmaskiner.

Mindre utrymmesbehov och lägre installationskostnader

En motormonterad frekvensomriktare kräver minsta möjliga utrymme och kablage. Dina kunder kommer att kunna få igång systemet på nolltid – inga specialkunskaper behövs. Och den är precis lika enkel att demontera och underhålla.

Tillverkad för de mest krävande förhållanden

Emotron CDU/CDX passar utmärkt i krävande miljöer. Frekvensomriktaren är IP55-certifierad och vibrationssäker, och kan förses med ett inbyggt EMC-filter i kategori C1. Den har en inbyggd PTC-termistor och ett eget kylsystem, som är termiskt fristående från motorns kylsystem.

Skydd mot skador och stillestånd

Den patenterade övervakningsfunktionen upptäcker omedelbart eventuella avvikelser från normal belastning, inom hela varvtalsintervallet. Detta gör det möjligt att agera i förebyggande syfte om det finns risk för att pumpen går torr, ett rör täpps igen eller om krossen blockeras.

Tekniska data

Motorkonstruktion: B3, B5, B35, V1, V18 osv.
Märkeffekt: 3–22 kW
Matningsspänning: 380–480 VAC/480–525 VAC
Kapslingsklass: IP55
Godkännanden: Globala standarder
Omgivningstemperatur:0–40 °C vid kontinuerlig drift
Vibrationer och stötar: IEC/SS-EN 60721-3-3 klass 3M7
Höjd över havsnivå: 0–1 000 m
Atmosfärstryck: 86–106 kPa
Relativ luftfuktighet, icke kondenserande: 0–90 %