Emotron AFE

Kostnadseffektiv och problemfri drift

Emotrons frekvensomriktare med Active Front End-teknik finns i två varianter: Frekvensomriktare med låga nätövertoner och regenerativa frekvensomriktare. Båda bygger på standardfrekvensomriktare från Emotron och erbjuder samma tillförlitlighet, enkla hantering och avancerade funktionalitet. Frekvensomriktarna levereras som kompletta lösningar i IP54-klassificerade maskinskåp.

Mer information

Problemfri drift

Emotrons frekvensomriktare med Active Front End-teknik producerar extremt låg nätövertonshalt. De ger verklig och konstant effektfaktor, och erbjuder möjlighet till reaktiv effektkompensering. Frekvensomriktarna är inte känsliga för spänningsfall eller övertoner från annan utrustning. Spänningsförstärkning säkerställer full motoreffekt vid nätspänningsfluktuationer.

Låga nätövertoner

Emotrons frekvensomriktare med låga nätövertonsnivåer skapar i normalfall mindre än 5 % THDI jämfört med 30–50 % i konventionella drivsystem, och uppfyller därmed kraven i IEEE-519-standarden. De minskade effektförlusterna eliminerar behovet av att överdimensionera kablar och transformatorer. Lägre nätövertoner ger också färre fel i annan elektronisk utrustning.

Återmatande bromsning

Emotrons regenerativa frekvensomriktare, erbjuder, förutom låga nätövertoner, betydande energibesparingar genom att mata bromsenergi tillbaka till nätet i applikationer såsom kranar och centrifuger. Frekvensomriktarna medger fyrkvadrantdrift med 100 % effekt i båda riktningarna, vilket säkerställer oavbruten full bromskraft.

Tekniska data

Märkeffekt: 55–1 000 kW
Matningsspänning: 380–690 V, 3-fas
Märkström: 109–1 800 A
Kapslingsklass: IP54