Emotron Flowdrive

Specialfrekvensomriktare för avloppsvattenrening

Emotron FlowDrive är konstruerad för de oftast förekommande pumpkonfigurationerna (1–2 pumpar, oavsett märke) inom branschen för avloppsvattenhantering. Kärnan i FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen – den optimerar energiförbrukningen, minimerar underhållsbehovet och gör det möjligt att övervaka processen i realtid.

Mer information

Användarvänlig och pålitlig

Emotron FlowDrive är användarvänlig och pålitlig, och erbjuder ett optimalt pris/prestanda-förhållande som dessutom tryggas av snabba leveranser från fabriken i Sverige och lokal dygnetruntservice. Inledningsvis finns det nya omriktarkonceptet som IP54 och IP20 inom intervallet 0,75–160 kW, och är fullständigt testat och beprövat. Tack vare de lackerade korten i robusta IP54-certifierade hus kan du känna dig säker på att omriktaren klarar av även de mest påfrestande industrimiljöer.

Fördelarna med Emotron FlowDrive

• Konstruerad med utgångspunkt från Emotrons långa erfarenhet från väl beprövade produkter för vatten- och avloppsvattenindustrin

• Energibesparande tack vare automatisk och optimerad varvtalsreglering för pumparna

• Kompatibel med alla typer av pumpar som normalt används för detta ändamål

• Inbyggda funktioner som minimerar underhållsbehoven • Att slippa PLC/pumpstyrning reducerar de kostnader och det arbete som krävs för programmeringen

• Minsta möjliga antal komponenter för mindre komplexitet och större tillförlitlighet • Färre start- och stoppmoment eftersom drifttiderna förlängs tack vare lägre snittfrekvens

• Mängder av anslutningsmöjligheter för olika scenarier (fjärrtelemetri/lokal kontrollpanel)

• Komplett lösning i ett paket som är enkelt att installera och använda

• Tillgång till systemdata/parametrar för kontinuerlig prestandaövervakning

Självlärande system

Vid driftsättningen konfigurerar användaren alla motordata och nivåer. Sedan tar programmet för självlärande över och använder mätningarna för att beräkna processdata och därmed skapa en optimerad reglering.
Bland funktionerna finns lastövervakning, bästa verkningsgradpunkt och flödesberäkning. Algoritm för beräkning av bästa verkningsgradpunkt (BEP)

Till en början körs frekvensomriktaren i inlärningsläge för att hitta de mest effektiva driftsparametrarna för BEP-algoritmen. Genom att köra pumpen med ett antal olika frekvenser och mäta uppumpade volymer fastställs den mest energieffektiva pumpfrekvensen, och därefter kalibreras relaterade funktioner i enlighet med denna. Därefter styrs tanknivåregleringen baserat på dessa definierade värden.

Ingen flödesgivare behövs

Så snart det initiala driftsättningsprogrammet har körts kan FlowDrive bedöma in- och utflöde utan någon dyrbar extern flödesgivare. I de fall då mer exakta flödesmätningar krävs finns ändå stöd i FlowDrive för en extern givare.

Slumpmässig startnivå

För att undvika att restämnen ackumuleras vid en viss nivå slumpas en startnivå fram med denna funktion.
På så vis sprids restämnena över en större yta utan att ackumuleras i någon större utsträckning.

Rensningsfunktioner

Flera inbyggda rengöringsfunktioner bidrar till att minska underhållsbehovet, bland annat pump- och sumprengöring samt rörrensning.

Tillval

Fler funktioner som tillval
En rad tillval gör att du kan anpassa funktionerna i Emotron FlowDrive så att du kan använda produkten fullt ut i enlighet med dina behov. Upp till fyra tillval kan kombineras.

• Seriell kommunikation via RS232 eller RS485 med Modbus RTU

• Industriell Ethernet-kommunikation (Modbus/TCP, Profinet, Ethernet-IP och EtherCAT)

• Fältbusskommunikation (Profibus DP, DeviceNet)

• Utökade digitala I/O-kort

• Motorskyddskort PTC/PT100 (PTC + högst 3 PT100)

• Extern kontrollpanel

• Utökat EMC-skydd (1:a miljökategori C2)

• Säkert stopp utan kontaktor, dvs. Safe Torque Off (STO), som uppfyller kraven om maskinsäkerhet.

• Standarderna SS-EN 13849-1 och SS-EN 62061

• Motorfilter (utgångsdrossel, sinusfilter, CM-filter)

• AFE (Active Front End) för låga nätövertoner

Tekniska data

EMOTRON FlowDrive
Märkeffekt 0,75–160 kW vid 400 VAC
Matningsspänning 230–690 VAC, 3-fas
Märkström 2,5–295 A
Kapslingsklass IP54/20/21
Godkännanden CE, EAC (cULus kommer)