Emotron M20

Pålitlig och kostnadseffektiv övervakning

Emotron M20 är en axeleffektvakt som skyddar dina pumpar och annan utrustningen från skador och stilleståndstid. Förvarningssystem gör att du kan vidta förebyggande åtgärder och därmed sänka underhållskostnaderna och öka tillförlitligheten. När motorn även används som givare blir installationskostnaderna lägre.

Mer information

Unik övervakning av axeleffekt

Emotron M20 upptäcker omedelbart över- och underlaster som exempelvis kan orsakas av att en pump körts torr eller en blockerad kross. En unik teknik för beräkning av axeleffekten ger exakt och tillförlitlig övervakning för hela belastningsintervallet.

Hög precision med skalbar utsignal

En specialfunktion erbjuder god noggrannhet även vid mycket små lastvariationer. En analog strömutsignal kan användas för att anpassa maskinbelastningen till det faktiska arbetsområdet. Signalen kan användas som insignal för indikeringsinstrument, styrenheter eller PLC:er.

Gör dina inställningar på tre sekunder

På Emotron M20 finns en funktion för automatisk inställning som gör att fyra skyddande börvärden kan läggas upp på bara tre sekunder. När Auto set trycks in under normal drift beräknas varnings- och stoppnivåer automatiskt med utgångspunkt från den faktiska uppmätta motorbelastningen.

Låg installationskostnad och noll underhålle

När motorn används som givare behövs inga externa givare eller extra kablage, och man slipper dessutom göra hål i rörledningarna. Detta innebär ökad tillförlitlighet och lägre investerings-, installations- och underhållskostnader.

Tekniska data

Axeleffektvakten i Emotron M20 erbjuder funktionsrika övervakningsmöjligheter tack vare de två reläutgångarna – en analog utgång och en display för visning av last och inställning av parametrar.

Strömförsörjning: 100-240 VAC / 380-500 VAC / 525-690 VAC 
Frekvens: 50 Hz / 60 Hz 
Märkström: upp till 999 A (>100 A extra strömtransformator behövs)
Kapslingsklass: IP20
Godkännanden: CE, UL, cUL