Vattennivellering med Emotron frekvensomriktare som matar energi direkt tillbaka till nätet

När området Schieland och Krimpenerwaard behövde byta ut en pump i Lekdijk- West Bergambacht hittade de den perfekta lösningen med en fiskvänlig pump och en PM-motor som drivs av en Emotron AFE frekvensomriktare som matar elenergi direkt tillbaka till nätet.

Lösning för fiskvandring

Pumpen byggdes främst om för att lösa den flaskhals som den tidigare lösningen utgjorde för migrerande fisk. En av de två befintliga pumparna ersattes av en pump där betonghöljet ersattes av ett pumpblock av större storlek. Pumpen har en kapacitet på 200 m3 per minut och dränerar en stor del av Krimpenerwaard.

Pumpen testades för fisksäkerhet för både dränering och turbindrift och har visat sig vara mycket fisksäker för båda.

Genererar energi

Den nya pumpstationen är också utformad som en turbin där vatten släpps genom pumpen för att generera energi. Den genererade energin matas tillbaka till nätet via Emotron AFE (Active front End) frekvensomriktare VFXR 2.1. 

Läs hela kundcaset här