"Emotrons frekvensomriktare är robusta och enkla att använda. CG Drives & Automation ger oss utmärkt service och support dygnet runt."

GMB BioEnergy är ett företag med ledande expertis och hållbara lösningar inom vattensäkerhet, vattenkvalitet, bioenergi och industriell konstruktion & infrastruktur.

När de används för slamtorkceller, är IP54 FDU-frekvensomriktare uppskattade för sina besparingar när det gäller drifts- och bränslekostnader. Emotrons frekvensomriktare används för att säkerställa att slammet torkas och (bio) gas och organiskt granulat extraheras.

Specialiserade fläktar 

Slamtorkceller kräver ventilation för att torka slam och bildar därmed (bio) gas och extraherar organiskt granulat. För att optimera denna process krävs många års kunskap om applikationer och specialutrustning.

Frekvensomriktare för renovering av 31 slamtorkfläktar

GMB BioEnergy behövde uppdatera 31 torknings- / klimatstyrda fläktar för sin anläggning, 30 kW vardera. Emotron FDU048-061 frekvensomriktare med tillval valdes för projektet.

GMB valde frekvensomriktare från Emotron på grund av den robusta konstruktionen och förmågan att hantera varma, fuktiga och dammiga miljöer. Dessutom gör den enkla menystrukturen och displayen med fyra rader dem väldigt enkla att hantera. Laurens Pelgrim, projektingenjör: ”Frekvensomriktare från Emotron är robusta och enkla att använda. CG Emotron ger oss utmärkt service och support dygnet runt. ”

Service med dygnetruntsupport

GMB valde även att skriva ett specifikt serviceavtal. Det kunniga serviceteamet som hjälpte till att installera enheterna finns även tillgängligt för dygnetruntsupport om det skulle behövas. Varannat år kommer teamet även in för regelbundet underhåll.

Läs hela kundcaset här