Emotron utmärker sig verkligen i god service av frekvensomriktare, säger Hoppenbrouwers

”Om man kan lita på varandra fullt ut och vet att servicen alltid är god och man hjälps åt snabbt på ett sätt som får allt att fungera så bidrar det verkligen till arbetsglädjen inom ett projekt. Vi har den typen av relation med Emotron och det är väldigt trevligt.”

Så här säger Roel Hoosemans, chef för vatten och industri på Hoppenbrouwers Techniek. Samarbetet mellan de två företagen inom vatteninfrastruktur i Brabant sträcker sig flera decennier tillbaka i tiden.

Hoppenbrouwers Techniek är en allsidig teknisk tjänsteleverantör med cirka 1500 anställda och sitt huvudkontor i Udenhout. I sina vattenrelaterade projekt använder de ofta frekvensomriktare som utvecklats av Emotron. "De här elektriska maskinerna hjälper till att upprätthålla vattentrycket när du slår på kranen hemma" förklarar John Derks, försäljningsingenjör Water and Wastewater på Emotron. ”Så fort någon duschar registreras det att trycket i ett vattensystem sjunker. Slutligen skickas en signal till en Emotron frekvensomriktare. Detta säkerställer att en pump som drivs av en elmotor någonstans börjar gå snabbare, så att vattentrycket förblir på rätt nivå.”

Stärk varandra och håll varandra informerade

Att bygga eller renovera den här typen av installationer innebär ofta projekt värda miljontals euro. Dricksvattenföretag, vattenverk och avloppspumpstationer i hela Nederländerna tillhör båda företagens kundkrets. "Vi känner varandra väl på alla nivåer inom organisationen", säger John. "Kommunikationen är väldigt öppen och ett halvt ord räcker ofta för oss." Roel svarar: ”Vi håller varandra uppdaterade. Om John stöter på något i ett projekt och märker att processen inte löper smidigt, ringer han mig direkt. Jag kan då kontrollera internt vad som är fel, se vad orsaken är och förhindra att det går över styr. Det är väldigt bra, för på så sätt stärker och inspirerar vi varandra.”

Ett triangulärt förhållande

Efter att Hoppenbrouwers avslutat ett projekt tar Emotron hand om service och underhåll av frekvensomriktarna. ”Våra kunder är också ofta väldigt imponerade av den service och kvalitet som Emotron tillhandahåller. Vid fel är de alltid på plats snabbt och löser det. Med den goda servicen är de verkligen före konkurrenterna, säger Roel Hoosemans. Liksom de 18 Hoppenbrouwers filialerna är Emotrons servicetekniker spridda över hela landet. "Detta gör att vi kan vara på plats snabbt i händelse av en nödsituation", förklarar John. "Det är verkligen trevligt att arbeta i en sådan triangulär relation, där slutkunden också är en viktig partner till oss."

Att arbeta tillsammans i utbildningssyfte

Emotron och Hoppenbrouwers arbetar för närvarande tillsammans i vattenprojekt för AWP2.0, Dunea och olika vattenverk. Men deras samarbete kommer att utökas ytterligare i framtiden och kommer även att inkludera gemensam utbildning av nya medarbetare. Båda männen vet av egen erfarenhet att man egentligen bara lär sig yrket av en servicetekniker eller ingenjör i praktik. Roel: ”Om vi vill fortsätta ge bra service på båda sidor behöver vi välutbildade människor. Hoppenbrouwers har större kapacitet att arbeta med praktikanter än Emotron. Vi har alltid cirka 12 studenter som arbetar i vårt Hoppenbrouwers Experience Centre (HEC). Vi tittar på möjligheter hur vi kan göra fler saker tillsammans på det här området i framtiden.”

Framtida utveckling

De två företagen diskuterar också regelbundet förändringar i arbetet, drivna av utvecklingar som Artificial Intelligence (AI) och Industrial Internet of Things (IIoT). ”Nu kontrollerar folk fortfarande installationerna. Men snart kommer data att styra människor. Och en operatör kommer att justera eller justera en maskin utifrån data som vi får från installationer, säger Roel. John tillägger: ”Fler och fler saker kan justeras på distans. Men för att installera hårdvara och lösa funktionsfel som blockeringar av föremål måste folk fortfarande vara på plats.”

Hur framtiden än kommer att se ut så är båda männen fast övertygade om att det fina samarbetet mellan dessa två företag kommer att pågå under lång tid framöver. "Även om vi inte är gifta med varandra känns samarbetet lite som ett trevligt förhållande"

Författare: Dianne Huijskens