CG Drives & Automation Emotron släpper ny styrplattform

Det nya styrkortet för Emotrons FDU och VFX frekvensomriktare är här!

Tillsammans med det nya styrkortet uppgraderar nu även Emotron sin existerande styrplattform till revision 2.1 och namnger sina nya produkter FDU2.1 och VFX2.1.

Det nya styrkortet har samma I/O ingångar som idag men med några tillägg som gör stor skillnad för en del funktioner.

Den nya isolerade RS485 seriella kommunikationsporten tillåter att flera kommunikationsbussar används samtidigt. En standardanslutning för extern 24VDC standby strömförsörjning gör det möjligt att använda Ethernet- och fältbusskommunikation även med frånslagen kraftmatning.

 

Den uppgraderade mjukvaran gör att du nu får möjlighet till:

  • En spinstartfunktion för både asynkrona och PM-motorer som kan fånga upp och fortsätta driva en roterande last vid t.ex. ett fläkt eller vattenflöde genom att detektera en redan existerande rotation eller last utan extern sensor
  • Speed Droop Control som tillåter två eller flera omriktare och motorer som är anslutna till samma last, exempelvis ett transportband, att känna av lasten och arbeta tillsammans för att dela lasten utan behov av ytterligare kommunikation
  • Fire Mode som gör det möjligt för en frekvensomriktare att fortsätta köra oavsett omständigheter
  • En pulssignal för kWh som gör det enklare att mäta exakt använd kWh via en digital utgång
  • En motor I2t gräns som gör det möjligt att driva exempelvis en pump på en miminumnivå även när systemet är hårt belastat, för att motverka onödiga driftstopp
  • Förbättrad fluxoptimering för en mer effektiv drift
  • Förbättrad V/Hz driftmod (VFX2.1)
  • Bromschopper tillval aktiv i STOP mod

“Som all annan utveckling av Emotrons produkter så har vi gjort de här förbättringarna med kunden i fokus. Vi skapar robusta och pålitliga produkter som är enkla att använda.

Den nya styrplattformen med dess förbättrade kommunikationsmöjligheter har skapat goda förutsättningar för framtida funktioner och applikationsspecifika varianter” säger Claes Bjäreholt, VD för CG Drives & Automation.

De första produkterna släpps från fabriken i Helsingborg i juli 2020.