DNV maringodkännande för hela serien av 690V frekvensomriktare

Hela serien med Emotrons 690V frekvensomriktare från CG Drives & Automation har nu blivit typgodkända enligt DNV. De är tillgängliga som kompakta luft- och vätskekylda enheter i 1,5kW-4MW.

De robust IP54-omriktarna har lackade kort för marint bruk. Hög impedans säkerställer minimalt strömläckage.

 Läs mer här