Goda nyheter från den nyligen genomförda ISO14001 certifieringen

När CG Drives & Automation blev certifierade i enlighet med den senaste versionen av ISO 14001 i juni blev företaget lovordat för god planering, implementering och uppföljning av processer. ”Det finns ett starkt engagemang inom både ledning och övrig organisation att ständigt förbättra ledningssystemen för att kunna uppfylla kundernas behov och förväntningar” lyder uttalandet från certifieringsorganet Intertek.

ISO 14001 hjälper företag att främst minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt och att introducera systematik i processerna för att kontrollera, minimera eller helt ta bort miljöpåverkande aspekter. Detta är ett led i arbetet som vidare betonar energieffektivitet och miljövänliga lösningar som en del av Emotrons grundfilosofi.